Lovmappe

Dansk Dart Unions love administreres af bestyrelsen, hvor ændringer dog skal indstilles og godkendes på repræsentantskabsmødet, før de kan træde i kraft. Aktive spillere og klubber kan foreslå ændringer til Dansk Dart Unions love jf. beskrivelserne i lovene.

Se Dansk Dart Unions love her...

Herudover findes reglementer inden for de underliggende aktivitetsområder. Dansk Dart Unions udvalg og bestyrelse arbejder lige pt. på opdateringer af disse reglementer. Indtil da er nedenstående "gamle" reglementer stadig gældende:

Generelle regler
Turneringsreglement
Stævnereglement
Opslagsværker

Formular til ændringsforslag - Word-format
Formular til ændringsforslag - PDF-format

Webitall ApS