DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Og gæstespillere skal have licens!

Vi er i DDU pt. i gang med at automatisere rigtig mange funktioner, herunder net baseret stævnetilmelding.
Det har dog vist sig at indebære en udfordring omkring gæstespillere, som vi ikke uden videre har kunnet registrere i det fuldautomatiske system – og ikke mindst de point som de får til ranglisten, når de end ikke er registeret i klub/databasen!

For at løse det, vil vi pr. 01.01.2018

-    Hæve beløbet for en gæstelicens pr. sæson til 180 kr. og 90 kr. for sidste halvdel af sæsonen.
En hel sæson strækker sig fra 1/7 til 30/6 og en halv sæson fra 1/1 til 30/6
Prisen for en gæstelicens stiger altså, så den svarer til en almindelig licens. Dette løser problemet omkring registrering, idet systemets pris for en licens er 180 kr. – og 90 kr., hvis man kommer til i sidste halvdel af sæsonen.
Gæstelicens for Juniorer (under 18 år) vil være 100 kr. og 50 kr. for sidste halvdel af sæsonen
Vi har kørt med samme pris (75 kr.) pr. gæstelicens pr. stævne igennem rigtig mange år – det ændrer vi nu.
Dette beløb skal stadigvæk indsamles af arrangørklubben og efter-indsendes via portalen, som det gøres i dag.
Gæstespilleren, der betaler, skal ligeledes registreres hos dommerbordet med navn, fødselsdato og mail. Efterfølgende får gæstespilleren en licens under Gæsteklubben hos DDU.

-    Der oprettes en Gæsteklub i systemet
Denne Gæsteklub administreres af sekretariatet. Når man har betalt for sin gæstelicens, kan man finde sig selv i Gæsteklubben, når man skal (net)-tilmelde sig fremadrettet.
Gæstespilleren skal registrere sig med fuldt navn, fødselsdato og E-mail, og denne information skal indsamles af dommerbordet og efter-indsendes til sekretariatet.

-    Licensen er gyldig for den igangværende sæson, eller halv pris kun for sidste halvdel af sæsonen)
Gæstespillere skal ikke længere betale gæstelicens hver gang man ønsker at deltage, blot den ene gang og har så, på lige fod med alle øvrige licens spillere, ret til at deltage i DDU’s nationale stævner.
Dette på nær JFM/SM og DM, som påkræver en et medlemskab af en klub (§9 stk. 2 i stævnereglementet).

Således skal alle nye spillere, uden licens og uden klub medlemskab, og som gerne vil med til et under DDU nationalt kategori 1 stævne, betale en gæstelicens hos arrangørklubben. Efter stævnets afslutning overfører arrangørklubben gæstelicens pengene via klubportalen til DDU. Samtidigt sender dommerbordet information på spilleren (navn, fødselsdato og e-mail) og sekretariatet giver spilleren en licens og spilleren aktiveres under Gæsteklubben og her vil man være at finde for resten af den igangværende sæson. Ønsker vedkommende at indmelde sig under en klub anmodes der bare om spillerflytning og sekretariatet kan nemt godkende og overflytte spilleren.

Håber I tager godt imod dette nye tiltag, der skulle lette betaling, klub- og point-tildeling for fremtiden, for de folk uden klub tilhørsels forhold, der gerne vil være med til vore nationale stævner.


Med darthilsen
Bestyrelsen

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge