DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Dansk Dart Unions love administreres af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i egen drift på udvalgte områder, selv korrigere i lovbogen, uden først at være godkendt på et Repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet kan altid på Repræsentantskabsmøder få vedtaget ændringer der efterfølgende indføres og/eller rettes til i lovbogen.
Aktive spillere og klubber kan foreslå ændringer til Dansk Dart Unions love jf. beskrivelserne i lovene.

Se Dansk Dart Unions love her...

Herudover findes reglementer inden for de underliggende aktivitetsområder. Dansk Dart Unions udvalg og bestyrelse arbejder lige pt. på opdateringer af disse reglementer. Indtil da er nedenstående "gamle" reglementer stadig gældende:

Generelle regler
Turneringsreglement
Stævnereglement
Opslagsværker

Formular til ændringsforslag - Word-format
Formular til ændringsforslag - PDF-format