DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Dansk Dart Unions love administreres af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i egen drift på udvalgte områder, selv korrigere i lovbogen, uden først at være godkendt på et Repræsentantskabsmøde.
Repræsentantskabet kan altid på Repræsentantskabsmøder få vedtaget ændringer der efterfølgende indføres og/eller rettes til i lovbogen.
Aktive spillere og klubber kan foreslå ændringer til Dansk Dart Unions love jf. beskrivelserne i lovene.

Se Dansk Dart Unions love her

Herudover findes reglementer inden for de underliggende aktivitetsområder:

Generelle regler
Opslagsværker

Turneringsreglement
Stævnereglement

Formular til ændringsforslag - Word-format

Formular til ændringsforslag - PDF-format