Licens-oversigt

KlubnavnMedlemsnavnMedlemsnummer

Aabenraa Allan Petersen 831
Aabenraa Gitte Nielsen 836
Aabenraa Jan Ole Gjøg 838
Aabenraa Horst Jürgensen 1137
Aabenraa Niels-Jørgen Hansen 840
Aabenraa Carsten Jeppesen 835
Aabenraa Dieter Matzen Sørensen 2510
Aabenraa Henrik Rudolph 837
Aabenraa Bent Schmidt 832
Aabenraa Brian Skov 834
Aabenraa Jørgen Cortzen 2578
Aabenraa Andi Zum Felde 1138
Aabenraa Lars Daniel Lorenzen 1139
Aabenraa Andy Torp 2598
Aabenraa Bjørn-Oliver Derichs 1547
Aabenraa Holger Nitschke 1639
Aabenraa Thomas Schmidt 2388
Aabenraa Morten Olsen 2469
Aabenraa Tommy Hansen 2526
Aabenraa Lena Petersen 2557
Aabenraa Daniel Vogt 2594

Aalborg Dart Klub Allan Tonnesen 48
Aalborg Dart Klub Maria Thønning Wegener 49
Aalborg Dart Klub Bent Gregersen 50
Aalborg Dart Klub Per Bertelsen 55
Aalborg Dart Klub Torben Christensen 57
Aalborg Dart Klub Michael Larsen 58
Aalborg Dart Klub Lars Benkjer 59
Aalborg Dart Klub Kenneth Nielsen 60
Aalborg Dart Klub Birgitte Brøndum 61
Aalborg Dart Klub Uffe Brønner 62
Aalborg Dart Klub Steen Lysen 65
Aalborg Dart Klub Kurt Hegner 530
Aalborg Dart Klub Per Kristiansen 531
Aalborg Dart Klub Mogens Ranum 2707
Aalborg Dart Klub Morten Norén 1687
Aalborg Dart Klub Morten Hansen 2188
Aalborg Dart Klub Pia Skovgaard Larsen 1824
Aalborg Dart Klub Thomas Kjær Nielsen 2619
Aalborg Dart Klub Johnny Jensen 2620
Aalborg Dart Klub Michael Åby Jensen 2621
Aalborg Dart Klub Søren Svendsen 2270
Aalborg Dart Klub Aage Storm Jensen 2364
Aalborg Dart Klub Ole Østergaard 2391
Aalborg Dart Klub Svend Linnemann 2416
Aalborg Dart Klub Brian Hagensen 2509
Aalborg Dart Klub Sune Hansen 2855
Aalborg Dart Klub Kent Breuner 2881

Ålbæk Sigvald Andersen 2041
Ålbæk Kate Vorsaa 2426
Ålbæk Poul Erik Lindsted 2653
Ålbæk Carsten Pedersen 2652
Ålbæk Henrik Weiss Lauesen 2328
Ålbæk Mark Nannberg 2329
Ålbæk Nick Nannberg 2330
Ålbæk Lars Linding Pedersen 2331
Ålbæk Benny Andersen 2332
Ålbæk Allan Petersen 2861
Ålbæk Rasmus Munk Anthonisen 2915

Andebølle Rene Christensen 1912
Andebølle Ulrik Led 1911
Andebølle Ole Christensen 1910
Andebølle Ole Andersen 2359
Andebølle Klaus Hjorth Møller Kristensen 1980
Andebølle Jan Hansen 2090

Aros Dart Club Michael Eriksen 170
Aros Dart Club Tommy Holm 274
Aros Dart Club Brian Lindhardt Christiansen 480
Aros Dart Club Michelle Lindhardt 497
Aros Dart Club Alex Thisgaard 647
Aros Dart Club Rune Marcussen 790
Aros Dart Club Kalle Andersen 1282
Aros Dart Club Lars Viggo Quist Pedersen 1296
Aros Dart Club Ronnie Becker 1355
Aros Dart Club Philip Jakob Larsen 1388
Aros Dart Club Niels Peter Andersen 1874
Aros Dart Club Keld Andersen 2412
Aros Dart Club Heidi Møller Thisgaard 1870
Aros Dart Club Frank Aagaard 1590
Aros Dart Club Bent Lambertsen 1805
Aros Dart Club Henrik Lage 2299
Aros Dart Club Gerda Esbensen 1873
Aros Dart Club Jan Kotyza 2843
Aros Dart Club Jesus Navamuel 1654
Aros Dart Club Teresa Charlotte Vestergaard 1872
Aros Dart Club Brian Kannegård Olsen 1992
Aros Dart Club Andreas Jørgensen 2001
Aros Dart Club Bodil Lund Sørensen 2016
Aros Dart Club Ryan Marcussen 2148
Aros Dart Club Jens Olsen 2300
Aros Dart Club Søren Skov Henriksen 168
Aros Dart Club Søren Lindemann 2372
Aros Dart Club Marie Naur 2413
Aros Dart Club Annette Andersen 2530
Aros Dart Club Toni Christiansen 2749
Aros Dart Club Jan Schou 2823
Aros Dart Club Claus Thøger Jacobsen 2911

Arrows Frederiksværk Dart Klub Martin Frank 389
Arrows Frederiksværk Dart Klub Kasper Hansen 390
Arrows Frederiksværk Dart Klub Klaus Johansen 393
Arrows Frederiksværk Dart Klub John Hartig 695
Arrows Frederiksværk Dart Klub Mikkel Just 1188
Arrows Frederiksværk Dart Klub Ralph Køster 1233
Arrows Frederiksværk Dart Klub Henning Rasmussen 1341
Arrows Frederiksværk Dart Klub Kenneth Vesterskov 1455
Arrows Frederiksværk Dart Klub Lars B. Hansen 1493
Arrows Frederiksværk Dart Klub Peter Sams 1494
Arrows Frederiksværk Dart Klub Ole Schjeflo 2104
Arrows Frederiksværk Dart Klub Tonni Georgsen 2708
Arrows Frederiksværk Dart Klub Jesper Krogh 1783
Arrows Frederiksværk Dart Klub Ib Henriksen 2459
Arrows Frederiksværk Dart Klub Preben Jensen 2504

Assens Morten Stilling 420
Assens Morten K. Andersen 422
Assens Jens Erik Frederiksen 425
Assens Finn Madsen 427
Assens Rene Hoffensitz Nielsen 428
Assens Henning Overgaard Madsen 429
Assens John Hansen 431
Assens Malene Gjerlufsen 433
Assens John Jensen 434
Assens Per Skau 437
Assens Inger Rasmussen 438
Assens Evy Andersen 439
Assens Jessica Roos 441
Assens Søren Gjerlufsen 649
Assens Erik Höiberg Pedersen 651
Assens Dorthe Drue 865
Assens Egon Reus 866
Assens Henrik Lollesgaard 872
Assens Lars Q. Nielsen 905
Assens Bodil Lind Drue 907
Assens Johnny Dørr 1003
Assens Mads Frederiksen 1151
Assens Jimmy Wawrzonek 1215
Assens Rene Carlsen 1456
Assens Benjamin Drue Reus 1488
Assens Jannik Fandrup Jensen 1563
Assens Melissa Drue Reus 1852
Assens Ann Louise Peters 1790
Assens Hans Jørgen Frederiksen 1694
Assens Pia Skau 2709
Assens Ina Andersen 2710
Assens Helle Beierholm Johansen 2019
Assens Winnie Christiansen 1559
Assens Per Nielsen 2907
Assens Julie Jensen 1643
Assens Bjarne Jepsen 1644
Assens Kasper Skau 1645
Assens Michael Larsen 1709
Assens Heidi Petersen 2010
Assens Allan Andreasen 2032
Assens Ole Husgaard 2095
Assens Karina Dyreborg 2625
Assens Patrick Sørensen 2455
Assens Johnny Holm Jensen 2496
Assens Jan Thomassen 2599
Assens Torben Poulsen 2626

Avedøre Dart Ronny Bech 516
Avedøre Dart Allan Sharkman Petersen 698
Avedøre Dart Bjarne Normand Paulsen 700
Avedøre Dart Bo Munk 701
Avedøre Dart Kenneth Højland Wedel 711
Avedøre Dart Finn H. Schultz 1036
Avedøre Dart Flemming F. Andersen 1042
Avedøre Dart Jan Christensen 1284
Avedøre Dart Ben Christensen 1324
Avedøre Dart Frank Kristensen 1566
Avedøre Dart Jan Pedersen 2267
Avedøre Dart Tove Bested 1564
Avedøre Dart Jan Grøn-Iversen 1631
Avedøre Dart Mike B. Danielsen 1876
Avedøre Dart Lars Mortensen 2266
Avedøre Dart Jens Andersen 1565
Avedøre Dart Jens Holsted 1567
Avedøre Dart Torben Günther 1568
Avedøre Dart Morten Nimb 1569
Avedøre Dart Lilian Weilgaard 1570
Avedøre Dart Jan Kofoed 1571
Avedøre Dart Thord Jensen 1877
Avedøre Dart Christian Christiansen 1878
Avedøre Dart Kurt Larsen 1840
Avedøre Dart Susanna Krossa 1891
Avedøre Dart Vagn Kagstrup 2268
Avedøre Dart Annette Bressendorf 2269
Avedøre Dart Jim L. Jørgensen 2271
Avedøre Dart Jonas Munk 2275
Avedøre Dart Morten Waage Nielsen 2272
Avedøre Dart Bo Steen Pedersen 2273
Avedøre Dart Regitze Bested Colenette 2274
Avedøre Dart Trine Pindbo Andersen 2661
Avedøre Dart Michael Winther Rasmussen 2418
Avedøre Dart Brian Herskind 2445
Avedøre Dart Casper Ivanhoe Mortensen 2528
Avedøre Dart Lennart Pedersen 2701
Avedøre Dart Ronny Storm 2694
Avedøre Dart Jacob Olsen 2695
Avedøre Dart Morten Enemark 2696
Avedøre Dart Niels Enemark 2697
Avedøre Dart Sussie Dyrhøj Bachausen 2693
Avedøre Dart Niels Rasmussen 2885
Avedøre Dart Johnny Vagn Hess Jessen 2889

Ballerup Dart Klub Casper Storkehave 858
Ballerup Dart Klub Nick Hjørtoft 2555
Ballerup Dart Klub Johnny Albrecht 2460
Ballerup Dart Klub Claus Bech 2334
Ballerup Dart Klub Kjeld Pedersen 2228
Ballerup Dart Klub Christian Kruse 2678
Ballerup Dart Klub Steffen Vestergård 2546
Ballerup Dart Klub Martin Kriz 2547
Ballerup Dart Klub Andreas Hjertholm 2549
Ballerup Dart Klub Preben Østerbye 2554
Ballerup Dart Klub Michael Hansen 2604
Ballerup Dart Klub Jens Krøyer 2605

BH Dart Klub John Ørnholm Larsen 2563
BH Dart Klub Tina Larsen 2585
BH Dart Klub Søren Jensen 2564
BH Dart Klub Jan Heidemann 2565
BH Dart Klub Filip Lindum 2567
BH Dart Klub Johnny Rong 2568
BH Dart Klub Kristina Qvist 2589
BH Dart Klub Bjarne Gude 2569
BH Dart Klub Kirstine Thorsø Lund Bjarnason, 2587
BH Dart Klub Dorthe Lodsgaard 2718
BH Dart Klub Jan Christensen 2595
BH Dart Klub Jesper Larsen 2729
BH Dart Klub Jimmy Kristensen 2733
BH Dart Klub Monika Krop 2731
BH Dart Klub Annette Rasmussen 2732
BH Dart Klub Lillian Kristiansen 2734
BH Dart Klub Christian Jan Dûrr 2735
BH Dart Klub Henrik Nutzhorn 2736
BH Dart Klub patrick rasmussen 2737
BH Dart Klub Tonni Jensen 2750
BH Dart Klub Aage Jensen 2882
BH Dart Klub Michael Balken 2890
BH Dart Klub Brian Krintel 2908
BH Dart Klub Johan Rasmussen 2909
BH Dart Klub Johnny Jensen 2910

Bording Ove Buurgaard 246
Bording Tove Lauridsen 248
Bording Ronnie Hansen 1663
Bording Lars Christensen 2026
Bording Niels Peder Nielsen 2143

Brøndby Dart Rene Jørgensen 2874
Brøndby Dart Knud Snoer Kristiansen 2280
Brøndby Dart Michael Kehlet Jørgensen 2279
Brøndby Dart Carsten Kristensen 2221
Brøndby Dart Carsten Toftlund 2829
Brøndby Dart Lars Nielsen 2219
Brøndby Dart Mette Moser 2224
Brøndby Dart Rikke Kristensen 2220

Brøndby Strand Jeanett Aaberg 36
Brøndby Strand Hanne Johnsen 512
Brøndby Strand Lasse Olsen 518
Brøndby Strand Bent Christiansen 610
Brøndby Strand Brian Løkken 612
Brøndby Strand Claus Haun 615
Brøndby Strand Claus Vestergaard 617
Brøndby Strand Diana Lübcke 619
Brøndby Strand Freddy Aagreen 620
Brøndby Strand Ivan Madsen 622
Brøndby Strand Karsten Nolsøe Larsen 624
Brøndby Strand Kim Rønneberg 625
Brøndby Strand Kristoffer Hoff Pfeiffer 626
Brøndby Strand Leif Nielsen 628
Brøndby Strand Max Berendt 632
Brøndby Strand Michael Ahlers 633
Brøndby Strand Steen Lübcke 639
Brøndby Strand Torben Haun 640
Brøndby Strand Wanja With 642
Brøndby Strand Bo Hørbye 643
Brøndby Strand Heidi Plambeck 646
Brøndby Strand Per Færch Andersen 775
Brøndby Strand Kenneth Byø 2146
Brøndby Strand Rene Kragesand 1899
Brøndby Strand Benny Rogawski 2719
Brøndby Strand Pernille Jensen 2763
Brøndby Strand Linda Nilsson 2830
Brøndby Strand Jacob Groth 2898

Burning Arrows Marianne Matthisen 263
Burning Arrows Morten Steenholdt 264
Burning Arrows Peter Larsen 265
Burning Arrows Jan Truelsen 716
Burning Arrows Ronny V. Bang 923
Burning Arrows Michael Brogaard Jørgensen 930
Burning Arrows Lars Bjarne Rauff 933
Burning Arrows Mikael Sørensen 2494
Burning Arrows Marlene Matthisen 1726

Bække Dartklub Preben Rasmussen 1111
Bække Dartklub Kennet Thomsen 2699
Bække Dartklub Finn Jensen 2698
Bække Dartklub Henrik Olesen 2700
Bække Dartklub Søren Midtgård 2726
Bække Dartklub Lars Schmidt 2723
Bække Dartklub Ole Olsen 2724
Bække Dartklub Henrik Nielsen 2720
Bække Dartklub Peder Svendsen 2725
Bække Dartklub Johnny Hansen 2721
Bække Dartklub Tommy Pedersen 2727
Bække Dartklub Knud Jeppesen 2722

CSC Dennis S. Sørensen 1322
CSC Jannich Hafsteinsson 2140
CSC Søren Jensen 2346
CSC Werner Huusfeldt 2347
CSC Mohammed Damiri 2348

Dall Ferslev IF Michael Jensen 44
Dall Ferslev IF Emma Næser Thomsen 45
Dall Ferslev IF Marianne K. Thomsen 47
Dall Ferslev IF Ole Hansen 51
Dall Ferslev IF Kristian Olsen 54
Dall Ferslev IF Samantha Krop 503
Dall Ferslev IF Jimmy Holst 529
Dall Ferslev IF Fie Nielsen 1885
Dall Ferslev IF Tina Pedersen 1943
Dall Ferslev IF Arne Jensen 1944
Dall Ferslev IF Karsten Johansen 2040
Dall Ferslev IF Michael Andersen 2097
Dall Ferslev IF Frederik Holst 2125
Dall Ferslev IF Marius Bo Nielsen 2127
Dall Ferslev IF Mathias Andersen 2128
Dall Ferslev IF Mike Nielsen 2129
Dall Ferslev IF Johnny Svendsen 2173
Dall Ferslev IF Henrik Piilgaard Hansen 2304
Dall Ferslev IF Danny Holst 2475
Dall Ferslev IF Sonni Lehmkuhl 2679
Dall Ferslev IF Aage Bo Vigand Prüser 2877
Dall Ferslev IF Claus Jakobsen 2899
Dall Ferslev IF Luca Lacarriere 2912

Dart Odense Martin V. Hansen 525
Dart Odense Chris Jensen 726
Dart Odense Bo Kildegaard Bartram 860
Dart Odense Bo Sørensen 861
Dart Odense Frank Larsen 868
Dart Odense Jesper Clante 874
Dart Odense Kaj Nielsen 876
Dart Odense Kent Bovin 877
Dart Odense Michael Clemmensen 879
Dart Odense Morten Rygaard Jerris 880
Dart Odense Morten Toft Poulsen 881
Dart Odense Palle Rosenly 885
Dart Odense René Kirckhoff Madsen 890
Dart Odense René Sørensen 891
Dart Odense Tom Lind Drue 894
Dart Odense Michael Kuld Sørensen 895
Dart Odense Pia Nørgaard 896
Dart Odense Henrik Høvsgaard 898
Dart Odense Svend Sigurd Jensen 899
Dart Odense Hans-Jørgen Andersen 901
Dart Odense Bo Knudsen 902
Dart Odense Allan Knudsen 903
Dart Odense Lars Werchmester 904
Dart Odense Per Kuld Sørensen 908
Dart Odense Jan Post Frennesen 1370
Dart Odense Steen Rasmussen 1386
Dart Odense Jan Møller Jespersen 1430
Dart Odense Nis Nielsen 1714
Dart Odense Susanne Baltsersen 1697
Dart Odense Henrik Madsen 1588
Dart Odense Ronni Birch Rempt 1705
Dart Odense Dan Desort 1516
Dart Odense Thomas Munkebo Pedersen 1528
Dart Odense Fahrush Afizi 1789
Dart Odense Jeff Matthias Pihl 2066
Dart Odense Martin Kristensen 2252
Dart Odense Henrik Lydolf 2253
Dart Odense Michael Kørner Petersen 2301
Dart Odense Michael Rasmussen 2424
Dart Odense Morten Jørgensen 2465
Dart Odense Morten Madsen 2571
Dart Odense Preben Sørensen 2751
Dart Odense Per Rye Dannerfjord 2895

DK26 Marianne Munksø 30
DK26 Michael Hansen 386
DK26 Jan Erik Rasmussen 387
DK26 Kenneth Jeppesen 421
DK26 Marco Preuss 704
DK26 Thomas M. Hansen 1027
DK26 Hans Jørn Jensen 1029
DK26 Henrik Kylling 1032
DK26 Allan Hansen 1033
DK26 Jan Jensen 1034
DK26 Charlotte H. Schultz 1035
DK26 René Fisker 1037
DK26 Tony Jensen 1038
DK26 Flemming Hansen 1039
DK26 Lean M. Jensen 1040
DK26 Dennis Johansen 1046
DK26 Vibeke Solvik 1048
DK26 Lone Schwerdtfeger 1049
DK26 Henrik Reckeweg Nielsen 1051
DK26 Børge Rønn Pedersen 1054
DK26 Kell Mortensen 1055
DK26 Ole Østrup 1056
DK26 Per Geiler 1059
DK26 Daniel de Roode 1089
DK26 Kenneth Hansen 1092
DK26 Catherine Leva Jensen 1183
DK26 Connie Fogh 1340
DK26 Ricky Williamson 1378
DK26 Jennifer Lindberg Johansen 1419
DK26 Kirsten Byø 1425
DK26 Renee Ehlers Bested 1454
DK26 James Clifford 2527
DK26 Lis Müller Bested 1865
DK26 Tim Kronholm 2175
DK26 Lau Falkenberg 2176
DK26 Berit Schouw 1666
DK26 Marlene Aline Hove Nielsen 1613
DK26 Bettina Back Jensen 1791
DK26 Pia Brade 1800
DK26 Anne-Sophie Meinertsen 2618
DK26 Hans Kristian Sørensen 2813

Dronningborg Dart Klub Jan Nielsen 325
Dronningborg Dart Klub Jesper Soelberg 327
Dronningborg Dart Klub Lars Grønbech 329
Dronningborg Dart Klub Martin Bahnsen 331
Dronningborg Dart Klub Morten Jacobsen 332
Dronningborg Dart Klub Per Thomassen 334
Dronningborg Dart Klub Ronni Thomassen 336
Dronningborg Dart Klub Søren Mortensen 337
Dronningborg Dart Klub Thomas Laursen 338
Dronningborg Dart Klub Tom Pedersen 339
Dronningborg Dart Klub Tommy Jønsson 341
Dronningborg Dart Klub John Kvistgaard Jensen 344
Dronningborg Dart Klub Lasse Mortensen 345
Dronningborg Dart Klub John Ejler Nielsen 1112
Dronningborg Dart Klub Bent Jensen 1117
Dronningborg Dart Klub Ciano Jørgensen 1335
Dronningborg Dart Klub Tommy Jørgensen 1429
Dronningborg Dart Klub Sanne Thomassen 1686
Dronningborg Dart Klub Stig Lahn Nielsen 1983
Dronningborg Dart Klub Kai Christensen 2091
Dronningborg Dart Klub Michael Beuschau 2109
Dronningborg Dart Klub Dan Koretke 2302
Dronningborg Dart Klub Lasse Vangsgaard Tøttrup 2394
Dronningborg Dart Klub Pernille Beaschau Hinrichsen 2444
Dronningborg Dart Klub Martin Sand 2454
Dronningborg Dart Klub Rune Faaborg Andersen 2476
Dronningborg Dart Klub Henry Per Danielsen 2505
Dronningborg Dart Klub Kristian Verner Therkildsen 2506
Dronningborg Dart Klub Matthew David Hudson 2507
Dronningborg Dart Klub Peter John Knight 2508
Dronningborg Dart Klub Tadas Burneikis 2613
Dronningborg Dart Klub Jan Lund Fly 2614
Dronningborg Dart Klub Morten Jensen 2859
Dronningborg Dart Klub Michael Bruun Mogensen 2858
Dronningborg Dart Klub Rene Madsen 2860
Dronningborg Dart Klub Brian Olsen 2887
Dronningborg Dart Klub Rasmus Brøndum 2892
Dronningborg Dart Klub Johnni Søgren Rasmussen 2894
Dronningborg Dart Klub Lasse Tøttrup

Esbjerg Ib Odin Thy 257
Esbjerg John Matthisen 259
Esbjerg Niels Erik Hostrup 717
Esbjerg Torben Dollerup 922
Esbjerg Jeppe Wille 924
Esbjerg Henriette Honoré 928
Esbjerg Michael Toft 931
Esbjerg Jim Grønning 932
Esbjerg Wendy Petersen-Martin 1146
Esbjerg Mikkel Helth Hjortshøj 1203
Esbjerg Frank Overgaard 1431
Esbjerg Niels Wille 1490
Esbjerg Jerry Bregenhøj 2379
Esbjerg Johan Rasmussen 1855
Esbjerg Peter Jensen 1572
Esbjerg Benjamin Hansen 1802
Esbjerg Jan Christensen 2025
Esbjerg Bjarne Mathiesen 2298
Esbjerg Thomas Brinch Nielsen 2481
Esbjerg Laurits Anskevics 2534
Esbjerg Jørgen Christensen 2532
Esbjerg Henrik olesen 2814
Esbjerg Tommy Funk 2867

Esbjerg Øst Helle Grandt Schmidt 256
Esbjerg Øst Jesper T. Poulsen 258
Esbjerg Øst Kenneth Trans Simonsen 260
Esbjerg Øst Kristian Schmidt 261
Esbjerg Øst Kenneth Dyhrberg-Andersen 722
Esbjerg Øst Reza Hansen 723
Esbjerg Øst Flemming Jensen 1140
Esbjerg Øst Dennis Youngbar 1184
Esbjerg Øst Jan Nissen 1407
Esbjerg Øst Rene Hansen 2172
Esbjerg Øst Jan Hansen Therkildsen 2067
Esbjerg Øst Johnny Petersen 1660
Esbjerg Øst Michael Hansen 1749
Esbjerg Øst Dennis Olesen 2034
Esbjerg Øst Rene Olesen 2035
Esbjerg Øst Erik B. Nielsen 2395
Esbjerg Øst Nicklas Hansen 2590

Farum Karsten Jørgensen 996
Farum Ole Abildgaard Hansen 997
Farum Ole Olsen 998
Farum Palle Schou 999
Farum Per Hansen 1001
Farum Torben Hansen 1338
Farum Helle Henriksen 1844
Farum Espen Kristensen 2081
Farum Tonny Lassen 2581
Farum Thomas Hjeresen 2111
Farum Martin Jakobsen 1618
Farum Jan Sigberg 2082

FDC-DART Dan Jensen 2400
FDC-DART Henrik Nielsen 2398
FDC-DART Jens-Carl Pedersen 2402
FDC-DART Sejam Idriz 2403
FDC-DART Kristian Holmgaard 2404
FDC-DART Brian Jensen 2601
FDC-DART Johan Christensen 2602

FIOV Kim F. Jensen 388
FIOV Martin van Kints 559
FIOV Carsten Kondrup 613
FIOV Martin Antonsen 631
FIOV Morten Antonsen 634
FIOV Jimmy Karlsen 769
FIOV Claus Petersen 770
FIOV Lars Olsen 772
FIOV Søren Frandsen 778
FIOV Peter Hartmann 798
FIOV Anne Utke 959
FIOV Brian Johansen 960
FIOV Carsten B. Christensen 961
FIOV Diana Lorentzen 962
FIOV Hans Engell 963
FIOV Inge Thuesen 964
FIOV Jette Johnsen 965
FIOV Lars Hillmann Pedersen 966
FIOV Lars S. Bille 967
FIOV Marianne Sand 969
FIOV Michael Frydendahl 970
FIOV Mogens Johansen 971
FIOV Per Thygesen 973
FIOV Peter Nielsen 974
FIOV Tinna Kongsdorf Pedersen 975
FIOV Troels Rusel 976
FIOV Jan Rasmussen 1066
FIOV Claus Bøgh Egholm 1218
FIOV Erik Sanggaard 1360
FIOV Jane Henriksen 1395
FIOV Hanne Hoffmann 2290
FIOV Camilla Ternstrøm 2086
FIOV Dennis Hansen 1611
FIOV Joan Bøgh Egholm 2574
FIOV Arne M. Svendsen 2515
FIOV Christian Lindberg 32
FIOV Sten Thaulov 37
FIOV Morten Ginnerskov 1637
FIOV Lars Tranholm Andersen 29
FIOV Tenna Sylvest Ritter 1621
FIOV Jann Hoffmann 1676
FIOV Tommy Roskvist 1846
FIOV Leni Nielsen 2133
FIOV Jannie Sylvest Sonnichsen 2396
FIOV Rene Schønemann 2479
FIOV Kasper Dahl Thygesen 2484
FIOV Leif Autrup 2485
FIOV Thomas Petersen 2489
FIOV Marianne Korndrup 2576
FIOV Ivan Springborg Poulsen 2682
FIOV Anick Sonnichsen 2683
FIOV Jonas Bille 2684
FIOV Katja Skjødt Mark 2685
FIOV Laura Tranholm 2686
FIOV Lucas Kristensen 2687
FIOV Mikkel Andersen 2688
FIOV Sebastian Beck 2689
FIOV Marcus Frandsen 2692
FIOV Michala Lindberg 2847
FIOV Mathias Lindberg 2849
FIOV Silan Elma Lea Johnsen 2875

Fluen Kim Iversen 171
Fluen Dennis Lindskjold 172
Fluen Janni M. Larsen 173
Fluen Steen M. Larsen 174
Fluen Brian Guldmann 175
Fluen Klaus Marcussen 176
Fluen Dorthe Rønn Pedersen 181
Fluen Tanja Valentin Petersen 182
Fluen Susanne Christiansen 183
Fluen Michael Poulsen 380
Fluen Martin Lyberth Lorenzen 821
Fluen Tommy Rønn Pedersen 1352
Fluen Dennis Christensen 1302
Fluen Ole Diedrich 1681
Fluen Thomas Høeg 1715
Fluen Andre Valentin Petersen 2757
Fluen Martin Johannsen 1716
Fluen Tom Johannsen 1717
Fluen Dennis Johannsen 1718
Fluen Allan Christiansen 2261
Fluen Allan Schmidt 2439

Fluen Sj. Dennis Roldhave 673
Fluen Sj. Frank Fredslund Nielsen 674
Fluen Sj. Kenneth G. Dalbjerg 676
Fluen Sj. Morten Don Søe 677
Fluen Sj. Per Jensen 678
Fluen Sj. Jimmy René Poulsen 784
Fluen Sj. Gitte Banke 787
Fluen Sj. Fie Skinnes 788
Fluen Sj. Erik Christensen 1280
Fluen Sj. Claus Michael Jensen 2457
Fluen Sj. Jan Schou Rasmussen 1657
Fluen Sj. Henrik Dahl Sørensen 2488
Fluen Sj. David Petersen 2371

Galten Grete Winther 347
Galten Lars Damgaard 348
Galten Lars Rud Andersen 349
Galten Michael Ackermann 350
Galten Peter Røhr 352
Galten Søren Dybdal Henze 353
Galten Thomas Barslund Morsing 354
Galten Thomas Olsen 355
Galten Torben Jørgensen 356
Galten Anette Schneider 539
Galten Line Beyer 816
Galten Dennis Møller 1119
Galten Morten Schou 1288
Galten Yvonne Post 1393
Galten Kenneth Pedersen 1478
Galten Allan Nielsen 2482
Galten Torben Laursen 2183
Galten Lars Pedersen 2005
Galten Niels Erik Nielsen 2112
Galten Donald Steffensen 1505
Galten Gert Villemoes 1798
Galten Joachim Schulz 2022
Galten Tommy Jensen 2239
Galten Marianne Skræddergaard 2448

Gelsted Dart Club Jens Kajberg 985
Gelsted Dart Club Kim Rasmussen 987
Gelsted Dart Club Joe Grandal 1685
Gelsted Dart Club Hans Erik Frederiksen 2440
Gelsted Dart Club Brian Wisborg 1965
Gelsted Dart Club Daniel Rasmussen 2624

Gentofte Dartklub Flemming Engberg Larsen 2414
Gentofte Dartklub Jørgen Christoffersen 2324
Gentofte Dartklub Brian Kjær 2326
Gentofte Dartklub Philip Gates 2325
Gentofte Dartklub Erik Ballhausen 2327
Gentofte Dartklub Sonny Enevoldsen 2383
Gentofte Dartklub Jan Nielsen 2633
Gentofte Dartklub Mette Møller 2896

Gilleleje Dart Klub Kristian M. Otzen 842
Gilleleje Dart Klub Brian Rohmann Andersen 843
Gilleleje Dart Klub Per Holm 844
Gilleleje Dart Klub Per Rydstrøm 2051
Gilleleje Dart Klub Claus Albrechtsen 1707
Gilleleje Dart Klub Dan Meyhof Holm 1968
Gilleleje Dart Klub Max Thøstensen 1955
Gilleleje Dart Klub Jette Nørvang Kristensen 1554
Gilleleje Dart Klub Rolf Nielsen 1553
Gilleleje Dart Klub Thomas Melchior 1953
Gilleleje Dart Klub Jesper Bækmand 1952
Gilleleje Dart Klub Kingo Tang 1951
Gilleleje Dart Klub Frank Jensen 2052
Gilleleje Dart Klub Kasper Mastik 2351
Gilleleje Dart Klub Søren Jørgensen 2743
Gilleleje Dart Klub Kim Carlsen 2742
Gilleleje Dart Klub Henrik Johansson 2866

Glostrup Allan Borring 40
Glostrup Finn Thaarup 1219
Glostrup Jan Hansen 1220
Glostrup Jan Madsen 1221
Glostrup Jens Kjær Rasmussen 1222
Glostrup Kim Eilersen 1223
Glostrup Mikkel Agner Clausen 1226
Glostrup Per Wegener 1227
Glostrup Marc Sonberg Christensen 1492
Glostrup Roman Kowalski 1592
Glostrup Espen Fasting 2781
Glostrup Jimmy Johansen 1796
Glostrup Thomas Jakobsen 1879
Glostrup Rudi Jørgensen 1880
Glostrup Nikolai Meldhede Magnussen 2101
Glostrup John Fichner 2277
Glostrup Jimmi Valente 2278
Glostrup Kim Sørensen 2390
Glostrup Ole Sørensen 2666
Glostrup Runa Jensen 2667
Glostrup Carina Biolzi Petersen 2665
Glostrup Vince Vincent 2669
Glostrup Tûncer Ôztûrk 2668
Glostrup Jan Atzen 2852
Glostrup Dick Per Jensen 2876

Gran John Heino Hansen 1085
Gran Jan Riedel 1086
Gran Lennart Mott 1087
Gran John Horup 1093

Grotten Christa Smirnov 855
Grotten Robert Seier Nielsen 856
Grotten Natacha Maria Falkenberg 2285
Grotten Charlie Pedersen 2286
Grotten Lars Nielsen 2453
Grotten Peter Ramstedt 2662
Grotten Petri Kankkunen 2663
Grotten Thomas T. Ovesen 2664

Gudenå Dart Club Erwin Faijaars 659
Gudenå Dart Club Søren Schak 661
Gudenå Dart Club Kim Sørensen 663
Gudenå Dart Club John Jensen 664
Gudenå Dart Club Hans Sørensen 665
Gudenå Dart Club Anna-Lise Sørensen 668
Gudenå Dart Club Steffen Skaarup 1101
Gudenå Dart Club Peter Pedersen 1172
Gudenå Dart Club Jan A. Fisker 1506
Gudenå Dart Club Henrik Munkholm 1741
Gudenå Dart Club Dennis Nielsen 1662
Gudenå Dart Club Palle Ryberg Vetter 1964
Gudenå Dart Club Claus Poulsen 2049
Gudenå Dart Club Jens Bo Lichtenstein 2050
Gudenå Dart Club Hans Eliassen 2185
Gudenå Dart Club Carsten Pedersen 2411
Gudenå Dart Club Anette D. Rasmussen 2627
Gudenå Dart Club Claus Fangel 2628
Gudenå Dart Club Erik B. Rasmussen 2629
Gudenå Dart Club Mads Hansen 2631
Gudenå Dart Club Hanne Holm Kristensen 2630
Gudenå Dart Club Martin Holt 2869

Guldborgsund Ole Hansen 109
Guldborgsund John Madsen 111
Guldborgsund Ken Nielsen 115
Guldborgsund Annette Vellier 116
Guldborgsund Kim Kjær Bøss 143
Guldborgsund Frank Aasberg 466
Guldborgsund Bethina Kiehn 740
Guldborgsund Jane Jarskjold 791
Guldborgsund Poul Pils Siversen 1136
Guldborgsund Peder Vilsfort 1379
Guldborgsund Mogens Schilling 1434
Guldborgsund Lasse Damien Hansen 1495
Guldborgsund Roland Skourup 1573
Guldborgsund Charlotte Andersen 1574
Guldborgsund Mads C. Erdmann 1540
Guldborgsund Claus Svendsen 1576
Guldborgsund Michael Ginderskov 1636
Guldborgsund Judith Nielsen 1742
Guldborgsund Jesper. B. Jørgensen. 1752
Guldborgsund Michael Andersen 1845
Guldborgsund Henrik Clausen 1999
Guldborgsund Mads Pedersen 2177
Guldborgsund Tina Ehlers 2257
Guldborgsund Anders Jensen 2443
Guldborgsund Freddie Frederiksen 2545
Guldborgsund Kim Jakobsen 2854
Guldborgsund Annemarie Petersen 2853

Gørslev Dartklub Anders Hansen 68
Gørslev Dartklub Dennis Sjælland 70
Gørslev Dartklub Ejvind Pedersen 71
Gørslev Dartklub Emil Nyvang Pedersen 72
Gørslev Dartklub Jesper Grønnehøj 73
Gørslev Dartklub Michael Bust 74
Gørslev Dartklub Morten Christoffersen 75
Gørslev Dartklub Robert Rasmussen 76
Gørslev Dartklub Søren Raun 77
Gørslev Dartklub Tina Nyvang 79
Gørslev Dartklub Kaj Hessellund Hansen 307
Gørslev Dartklub Mette Hjort Christensen 311
Gørslev Dartklub Diana Christensen 786
Gørslev Dartklub Kim Knudsen 1300
Gørslev Dartklub Tom Pedersen 1382
Gørslev Dartklub Poul Holm 2017
Gørslev Dartklub Frank Palmelund Knudsen 1529
Gørslev Dartklub Helge Tandrup 1692
Gørslev Dartklub Nicolai Larsen 2377
Gørslev Dartklub Oliver Egede Pedersen 2611
Gørslev Dartklub Bjarne Jensen 2827

Hedebo Bruno Hansen 238
Hedebo Svend-Erik Ejner Nielsen 244
Hedebo Thomas Christiansen 1418
Hedebo John Haugaard 1530
Hedebo Pia Israelsen 1632
Hedebo Per Vallentin Frederiksen 2544

Hejnsvig Dart Klub Kim Aagaard Kristensen 1448
Hejnsvig Dart Klub Brian Hansen 2603
Hejnsvig Dart Klub Michael Hansen 2656
Hejnsvig Dart Klub Hans Arne Daugaard 2654
Hejnsvig Dart Klub Jakob Nissen 2655
Hejnsvig Dart Klub René Hansen 2657
Hejnsvig Dart Klub Torben Mortensen 2658
Hejnsvig Dart Klub Erik Hougaard 2672
Hejnsvig Dart Klub Michael Jensen 2673
Hejnsvig Dart Klub Flemming Hansen 2779

Hinnerup Dartklub Jan Andersen 267
Hinnerup Dartklub Hugo Olsen 269
Hinnerup Dartklub Kjeld Rasmussen 270
Hinnerup Dartklub Mogens Laursen 271
Hinnerup Dartklub Søren Møller 272
Hinnerup Dartklub Hanne Lind Nielsen 276
Hinnerup Dartklub Flemming Rasmussen 277
Hinnerup Dartklub Carsten Nygaard 278
Hinnerup Dartklub Nick Damgaard 279
Hinnerup Dartklub Erik Lillie 280
Hinnerup Dartklub Anette Sand Andersen 538
Hinnerup Dartklub Lars Vestergaard 553
Hinnerup Dartklub David Madsen 667
Hinnerup Dartklub Benny Nielsen 956
Hinnerup Dartklub Kennet Andersen 958
Hinnerup Dartklub Yrsa Madsen 2098
Hinnerup Dartklub Justin Thurley 2120
Hinnerup Dartklub Thomas Hemdorff 2392
Hinnerup Dartklub Keld Kristensen 2617
Hinnerup Dartklub Thomas Bach Pedersen 2771
Hinnerup Dartklub Claus Andresen 2801

Holbæk Morten Storr 18
Holbæk Rene Jensen 81
Holbæk Preben Daneland 83
Holbæk Peter Madsen 87
Holbæk Michael Frederiksen 88
Holbæk Lars Christensen 89
Holbæk Charlotte Daneland Degn 90
Holbæk Jens Ole Christiansen 91
Holbæk Henrik Rasmussen 92
Holbæk Jan Andersen 93
Holbæk Claus Thomsen 95
Holbæk Bo Olsen 96
Holbæk Bo Jacobsen 97
Holbæk Jørgen Ejlertsen 100
Holbæk Peter Starskov 101
Holbæk Lea Rasmussen 102
Holbæk Andreas Bergø 107
Holbæk Tommy Haulrich 228
Holbæk Jimmi Andersen 235
Holbæk Kim Pedersen 308
Holbæk Linda Riis 310
Holbæk Michael Jakobsen 2516
Holbæk Claus Schmidt 616
Holbæk Daniel Jensen 672
Holbæk Nicolai Olsen 1010
Holbæk Henrik Nielsen 1098
Holbæk Jeanette Ejlertsen 1337
Holbæk Jakob Jørgensen 1829
Holbæk Jes B. Christensen 1751
Holbæk Thomas Hesteng 2071
Holbæk Mia Hesteng 2070
Holbæk Charlotte Hansen 1828
Holbæk Torben Nielsen 2600
Holbæk Allan Boholt Rasmussen 2651
Holbæk Gregers Storr 2408
Holbæk Paw Larsen 2795
Holbæk Klaus Bræmdstrup 2857

Holeby Dart Charlotte Pedersen 322
Holeby Dart Jesper Pedersen 326
Holeby Dart John Nielsen 742
Holeby Dart Kenneth Frahm 744
Holeby Dart Kim Winther 745
Holeby Dart Mette Funch 746
Holeby Dart Peter Jensen 748
Holeby Dart Peter Rasmussen 749
Holeby Dart Torben Skov 753
Holeby Dart Torben Stryhn 754
Holeby Dart Winfried Kuchel 755
Holeby Dart Michael Andersen 1408
Holeby Dart Verner Therkilsen 2917
Holeby Dart Anders Winther 1900
Holeby Dart Ole Nissen 2610

Hovsa Stig Crone 2178
Hovsa Knud Erik Pedersen 948
Hovsa Kaj Højriis 951
Hovsa Gitte Rue 953
Hovsa Per Andersen 1009
Hovsa Bjarne Kvist 1011
Hovsa Erling Malthesen 1012
Hovsa Charly Sørensen 1015
Hovsa Gert Sørensen 1016
Hovsa Sanne Vennersdorf 1017
Hovsa Per Brøndum Christensen 1018
Hovsa Kent Hansen 1020
Hovsa Allan Nørgaard Pedersen 1289
Hovsa Henrik Primdal 1444
Hovsa Søren Crone 2179
Hovsa Per Maribo Jørgensen 2180
Hovsa Bjarne Bødker 2420
Hovsa Rene Davidsen 2121
Hovsa Lars Davidsen 2144
Hovsa Klaus Jakobsen 2182
Hovsa Martin Jensen 2493
Hovsa Freddy Jakobsen 2181
Hovsa Karen Marie Bech 1881
Hovsa Christian Brøndum 2000
Hovsa Karsten Hansen 2523
Hovsa Thue Højtoft Eriksen 2826
Hovsa Ebbe Højtoft Hansen 2798
Hovsa Lukas Jensen 2799
Hovsa Jesper Kirkegaard 2800
Hovsa Jørgen Davidsen 2872
Hovsa Mathias Lyngsø 2873

Hvide Sande Dartklub Peder Høj 2231
Hvide Sande Dartklub Lars Høj 2235
Hvide Sande Dartklub Ingmar Ørgaard 2472
Hvide Sande Dartklub Christoffer Iversen 2837
Hvide Sande Dartklub Sonni Sørensen 2838
Hvide Sande Dartklub Martin Larsen 2839
Hvide Sande Dartklub Finn Jensen 2840
Hvide Sande Dartklub Karsten Olesen 2841
Hvide Sande Dartklub Torben Hedall 2842
Hvide Sande Dartklub Allan Rasmussen 2878
Hvide Sande Dartklub Thomas Kjærsgaard 2880
Hvide Sande Dartklub Jørgen Olesen 2879
Hvide Sande Dartklub Poul Degn 2393

Hængepilen Johnny Ravn 2765
Hængepilen Lars christensen 2766
Hængepilen Rene Renberg 2767
Hængepilen Jens Skjødt 2768
Hængepilen Michael From Wulf 2769
Hængepilen Søren Nielsen 2770
Hængepilen Peter Bøgh Jensen 2825

Ikast Dartklub Lars Højsgaard 250
Ikast Dartklub Ulrik Pedersen 2245
Ikast Dartklub Keld Ahrendt 2246
Ikast Dartklub Lona Andersen 2247
Ikast Dartklub Jesper Pedersen 2248
Ikast Dartklub Rene Jensen 2249
Ikast Dartklub Claus Løbner Dam 2592
Ikast Dartklub Kim Sørensen 2784
Ikast Dartklub Mike Dynesen 2785
Ikast Dartklub Maria Møller Hansen 2786

Islev Kjeld W. Hansen 24
Islev Uno Mortensen 26
Islev Kåre Wallengren 28
Islev Susanne Bendixen Bodin 33
Islev Rasmus Singer 39
Islev Max Gronemann 1103
Islev Morten Frederiksen 1299
Islev Michael Wind 1328
Islev Bendt O. Nielsen 1403
Islev Carsten Rasmussen 2018
Islev Henrik Sørensen 1797
Islev Ivan Thustrup 1550
Islev Thomas Andersen 1740
Islev Brian Sulakiewicz Sørensen 2474
Islev Dennis Christensen 2832
Islev Kim Knudsen 2834
Islev Kevin Jensen Vejen 2833
Islev Peter Møller Taasinge 2835

Jyden Alice Flink 199
Jyden Benny Nielsen 200
Jyden Bent Erik Højhus 201
Jyden Brian Flink 202
Jyden Jens Ole Thomsen 205
Jyden Jesper Ottow 206
Jyden Kennet Nielsen 207
Jyden Michael Ager Jensen 208
Jyden Morten Baarup Christensen 209
Jyden Ole Broni 210
Jyden Poul Buurgaard 251
Jyden Nicolaj Peter Andersen 555
Jyden Finn Hawthorn 1470
Jyden Per Hendriksen 1471
Jyden Jacob Høyer 1526
Jyden Kim Rasmussen 1782
Jyden Kasper Andersen 1831
Jyden Johnni Frandsen 1833
Jyden Nikolaj H. B. Nielsen 1549
Jyden John Seitzinger 1832
Jyden Daniel König 2103
Jyden Tomasz Piotr Tabor 2139
Jyden Mikkel Vingaard Hansen 2151
Jyden Kasper N. Nielsen 2297
Jyden Ole Brian Nielsen 2430
Jyden Jens O. Jespersen 2442
Jyden Michael Rosendahl Nielsen 2914

Kandidarterne Brian Hesselhede 193
Kandidarterne Henning Thorgrimson 194
Kandidarterne Jan Deemand 195
Kandidarterne Jan Johansen 196
Kandidarterne Torben Johansen 198

Kirke Helsinge René Machholdt 11
Kirke Helsinge Danny Kjeld Frederiksen 12
Kirke Helsinge Gert Jacobsen 13
Kirke Helsinge Bjørn Jacobsen 14
Kirke Helsinge Kim Errebo Pedersen 16
Kirke Helsinge Kim Steen Nordrum 17
Kirke Helsinge Palle Fischer 20
Kirke Helsinge Jens Christensen 785
Kirke Helsinge Thomas Rasmussen 1381
Kirke Helsinge Ejner Christiansen 2851
Kirke Helsinge Thomas Stephensen 2044
Kirke Helsinge Allan Hansen 1769

Kjøge Dart Club Kent Mortensen 82
Kjøge Dart Club Brian Dahlberg 298
Kjøge Dart Club Henrik Christiansen 300
Kjøge Dart Club Tommy Dahlberg 314
Kjøge Dart Club Bjarne Laurs Iversen 385
Kjøge Dart Club Pernille Qvotrup 802
Kjøge Dart Club Jesper Eddie Henriksen 1052
Kjøge Dart Club Thomas Poulsen Jensen 1091
Kjøge Dart Club David Dahlberg 1099
Kjøge Dart Club Finn Hansen 2536
Kjøge Dart Club Nicolai Lolk Hansen 1888
Kjøge Dart Club Lars Knudsen 2647
Kjøge Dart Club Mette Hougaard Nielsen 2648
Kjøge Dart Club Morten Hansen 2099
Kjøge Dart Club Bjarne Andersen 2373

Kokkedal Dartklub Bjarke Kjær Olesen 457
Kokkedal Dartklub Jimmy Stolpe 459
Kokkedal Dartklub Martin Olsen 461
Kokkedal Dartklub Michael Larsen 462
Kokkedal Dartklub Søren Frandsen 2200
Kokkedal Dartklub Jens Kristoffer Nielsen 2199
Kokkedal Dartklub Anders Jensen 2201
Kokkedal Dartklub Michael Henrik Larsen 2466
Kokkedal Dartklub Frank Larsen 2755
Kokkedal Dartklub Lars Nilsson 2756
Kokkedal Dartklub Torben Mehl Jørgensen 2848

Kolding Benny Rasmussen 122
Kolding Brian Jensen 124
Kolding Joan Dupont Hede 125
Kolding John Bodin 126
Kolding David Siebers 397
Kolding Flemming Hansen 1006
Kolding Per Hede 1244
Kolding John Hansen 2579
Kolding Claus B. Lund 1982
Kolding Kenneth Juhl Nielsen 2580
Kolding Karsten Pabst 2106
Kolding Martin R. Nielsen 2780
Kolding Dan Hem 1835
Kolding Martin Rasmussen 1675
Kolding Anette Franzmann 1766
Kolding Danni Lunding 1897
Kolding Lars Andersen 2055
Kolding Henrik W. Jensen 2354
Kolding Frank Madsen 2356
Kolding Troels D. Clemmensen 2355
Kolding Jens Toldshøj 2368
Kolding Claus Kruse 2437
Kolding Pieter Achner 2774
Kolding Tom Byriel Nielsen 2775
Kolding Mette Vangsgaard Tøftrup 2773
Kolding Kim V. Jørgensen 2772
Kolding Kim Bunkenborg Jørgensen 2796
Kolding Preben Hansen 2902
Kolding Liselotte Haugstrup Mogensen 2901
Kolding Dorthe Wagner Larsen
Kolding Stephen Rosser

KT Bjørnen Claus Rene Larsen 510
KT Bjørnen Jan Larsen 514
KT Bjørnen Peter Boyer 515
KT Bjørnen Svenn Kastrup 517
KT Bjørnen Anne-Lise van Dijk 727
KT Bjørnen Asbjørn Kristensen 728
KT Bjørnen Birthe Olsen 729
KT Bjørnen Børge Jakobsen 730
KT Bjørnen Erik Nielsen 731
KT Bjørnen Flemming Bruun 732
KT Bjørnen Jutta Mattsson 734
KT Bjørnen Aase Bruun 736
KT Bjørnen Allan Bech 1060
KT Bjørnen Christian Madsen 1061
KT Bjørnen Torben Pedersen 2159
KT Bjørnen Kim Egeberg Jensen 1532
KT Bjørnen Martin Schjødt 2158
KT Bjørnen René Birkedal Thestrup 1531
KT Bjørnen Kim Hansen 2160
KT Bjørnen Tommy P. Lundgren 2162
KT Bjørnen Per Larsen 2161
KT Bjørnen Morten Tange 2258
KT Bjørnen Majbrit Christiansen 2502
KT Bjørnen Henrik Ferrold 2712
KT Bjørnen John Lorentsen 2713
KT Bjørnen Kenneth Mortensen 2714
KT Bjørnen Lars Lindgren-Hjælmhof 2715
KT Bjørnen Allan Hansen 2716
KT Bjørnen Flemming Kjær 2868
KT Bjørnen Kenny Kjelstrup 2870

Kundby Spidserne Benny Witthøfft 670
Kundby Spidserne Benny Jensen 1601
Kundby Spidserne Peter Bigaard 1602
Kundby Spidserne Benni Hansen 1605
Kundby Spidserne Katja Topp Nisen 2649

Kælderen Thomas Holm 266
Kælderen Steffen Olling 920
Kælderen Søren Christensen 921
Kælderen Anders Zaar 925
Kælderen Claus M. Thomsen 929
Kælderen Lenny Jensen 1114
Kælderen Jimmi Jensen 1115
Kælderen Kasper Brandt Puggaard 1133
Kælderen Kenwyn Vestergaard 1199
Kælderen Jesper Trane 1201
Kælderen Chris Kristiansen 1202
Kælderen Karsten Rud Pedersen 1205
Kælderen Michael Schlie 1214
Kælderen Jan Sørensen 1216
Kælderen Lars Petersen 1292
Kælderen Glenn Kreuz Jensen 1313
Kælderen Johan Lund Christensen 1334
Kælderen Peter Sønderby 1372
Kælderen Michael Lund 1535
Kælderen Per B. Lauridsen 2015
Kælderen Jonas Armin Hansen 1764

Langtved Aksel Hansen 447
Langtved Brian B. Nielsen 448
Langtved David Wilkinson 449
Langtved Johs Pedersen 453
Langtved Michael Dørr 454
Langtved Pia Dørr 455
Langtved Søren Lyngbak Poulsen 456
Langtved Kenneth Dørr 1002
Langtved Peter Mikkelsen 1411
Langtved Janne Simonsen 1475
Langtved Jørgen Schelde Petersen 2108
Langtved Jørn Wulffsberg 2744

Lido Klaus Rejnhold 696
Lido Glenn Honoré 926
Lido Dann Larsen 1153
Lido Frede Johansen 1158
Lido Glenn Isaksen 1159
Lido Henrik Halberg 1161
Lido Henrik Vestbo 1162
Lido John Kristensen 1165
Lido Kenneth Kristensen 1166
Lido Michael Sørensen 1170
Lido René Jørgensen 1175
Lido Stefan Jørgensen 1176
Lido Søren Arnstrup 1177
Lido Thomas Mortensen 1179
Lido Tina Eggersen 1181
Lido Tonni Sørensen 1182
Lido Mads Rasmussen 1398
Lido Johnny W. Rasmussen 2380
Lido Jesper Jonassen 2711
Lido Kim Jensen 1519
Lido Lars S Friis 2645
Lido Maja Lykke Eggersen 1775
Lido Helle Vilhelmsen 2642
Lido Michael Carøe 2118
Lido Niels S Nielsen 2646
Lido John N Hjerrild 2643
Lido Brian Vilhelmsen 2641
Lido Karsten Møller 2322
Lido Klaus Winther 2323
Lido Kenneth Rasmussen 2644
Lido Rune W. Rasmussen 2381
Lido Michael Jensen 2566
Lido Martin Ward 2730

Linde Dart Klub Thorsten Krieg 1
Linde Dart Klub Kaj Nielsen 2
Linde Dart Klub Torben Larsen 3
Linde Dart Klub Brian Jensen 4
Linde Dart Klub Jørgen Kristensen 5
Linde Dart Klub Bo Laursen 7
Linde Dart Klub Brian Sommer 8
Linde Dart Klub Claus Høegh 9
Linde Dart Klub Tommy Borre Madsen 340
Linde Dart Klub Tommy Nielsen 342
Linde Dart Klub Peder Liljeqvist 1129
Linde Dart Klub Poul E. Valentin 1131
Linde Dart Klub Rene Drengsgård 1426
Linde Dart Klub Kim Nielsen 2059
Linde Dart Klub Claus Weiland 1501
Linde Dart Klub Poul Emil Jensen 1747
Linde Dart Klub Adam Lindsberg 2094
Linde Dart Klub John Jensen 2501
Linde Dart Klub Heine Carlsen 2764

Mariager Fjord Brian Simonsen 406
Mariager Fjord Knud Erik Simonsen 411
Mariager Fjord Patrick Sadolin 415
Mariager Fjord Benny Madsen 1004
Mariager Fjord Anders Gert Madsen 1116
Mariager Fjord Hilda Jensen 1121
Mariager Fjord Jan Nielsen 1122
Mariager Fjord John Østerballe 1123
Mariager Fjord Kirsten Østerballe 1124
Mariager Fjord Leo Østerballe 1125
Mariager Fjord Morten Nymann Pedersen 1126
Mariager Fjord René Olesen 1132
Mariager Fjord Brian Mortensen 2632
Mariager Fjord Michael Nymann Løgstrup 1859
Mariager Fjord Claus Rasmussen 1908
Mariager Fjord Bruno Sørensen 1909
Mariager Fjord Gunna Mortensen 1985
Mariager Fjord Sune Busch 2087
Mariager Fjord Lars Enarm Pedersen 2088
Mariager Fjord Søren Poulsen 2124
Mariager Fjord Bo Christian Sørensen 2170
Mariager Fjord Susanne Østerballe 2409
Mariager Fjord Tommy Andersen 2165
Mariager Fjord Henning Nielsen 2166
Mariager Fjord Birgitte Skov Sadolin 2410
Mariager Fjord Christian Maagaard Nielsen 2336
Mariager Fjord Gitte Holm 2461
Mariager Fjord Jim Dinesen 2499
Mariager Fjord Ole Nielsen 2561
Mariager Fjord Henry Nielsen 2821
Mariager Fjord Svend Christensen 2822
Mariager Fjord Ann Kristina Simonsen 2893

Midtfyn Dart Kim Erik Jensen 653
Midtfyn Dart Lau Jensen 1586
Midtfyn Dart Per Jensen 1587
Midtfyn Dart Flemming K. Nissen 1700
Midtfyn Dart Claus Madsen 1863
Midtfyn Dart Klaus Ejnar Hansen 2659

Mjølner Dartklub Thorsten Kaxe 133
Mjølner Dartklub Kirsten Kaxe 134
Mjølner Dartklub Michael Gyldendal Svensson 1458
Mjølner Dartklub Majbrith Brøndum 1634
Mjølner Dartklub Jan Brøndum 1635
Mjølner Dartklub Tina Christensen 1820

Mosede Dart Klub John G. Kristensen 1063
Mosede Dart Klub Eilif Jensen 1064
Mosede Dart Klub Willy Winding 1072
Mosede Dart Klub Frank N. Nielsen 1967
Mosede Dart Klub Preben Schultz 2817

Nakskov Dartklub Ivan Stege 150
Nakskov Dartklub Carsten Ørsted 151
Nakskov Dartklub Thomas Petersen 152
Nakskov Dartklub Helle Frahm 156
Nakskov Dartklub Lars Sørensen 627
Nakskov Dartklub Carsten Saaby 1363
Nakskov Dartklub Elina Christensen 1804
Nakskov Dartklub Dorita Kruse-Nielsen 2671
Nakskov Dartklub Hans Jørgen Christensen Friis 2242
Nakskov Dartklub Bo Nielsen 2794
Nakskov Dartklub Arne Pedersen 2793
Nakskov Dartklub Svend-Aage S. Jensen 2864
Nakskov Dartklub Karina Corfitsen 2891

NB 88 Dart Brian Andersen 779
NB 88 Dart Brian Brix 780
NB 88 Dart Per Munk Pedersen 781
NB 88 Dart Robert Peters 782
NB 88 Dart Karina Andersen 1230
NB 88 Dart Lars Andersen 1231
NB 88 Dart Stiig Andersen 1459
NB 88 Dart Henrik Sørensen 2608
NB 88 Dart Ulla Skiffard Pedersen 2295
NB 88 Dart Morten Olsen 2606
NB 88 Dart Mads Larsen 2607
NB 88 Dart Karsten Ende 2609
NB 88 Dart Holten Otto Christensen 2846
NB 88 Dart Renè Helmer Nielsen 2845

NITTEN-DK Tonny Viktor Brøndum 43
NITTEN-DK Martin Johansen 53
NITTEN-DK Brian Nymark 64
NITTEN-DK Tina Bjerregaard 295
NITTEN-DK Heine T. Guldhammer 528
NITTEN-DK Jan Jensen 919
NITTEN-DK Jannie Andersen 1028
NITTEN-DK Jan Svendsen 1392
NITTEN-DK René Reinau 2593
NITTEN-DK Mitzi Thykjær Guldhammer 1822
NITTEN-DK Tina Jørgensen 1886
NITTEN-DK Rasmus Peter Jørgensen 1823
NITTEN-DK Johnny Simonsen 2337
NITTEN-DK Jette Stjerne Lund 2422
NITTEN-DK Lars Poulsen 2916

No Dart DC Lars Hjuler Petersen 1167
No Dart DC Michael Rasmussen 1169
No Dart DC Annette Juul Brohave 1451
No Dart DC Henrik Bojsen 1607
No Dart DC Mikael Olesen 1600
No Dart DC Sussi Pedersen 1609
No Dart DC Henrik Dyhrberg 2027
No Dart DC Arne Agesen 1970
No Dart DC Kinn Eisner 1971
No Dart DC Poul Olesen 1996
No Dart DC Tom Pætau 1997
No Dart DC Brian Thielemann 2446
No Dart DC Per Andersen 2660
No Dart DC Tanja Pedersen 2844

NoBull Mogens Hansen 945
NoBull Frank Nielsen 947
NoBull Michael Stefansen 949
NoBull Henrik Groth 1007
NoBull Karina Boysen Trustrup 1279
NoBull Lars Bay Andersen 1366
NoBull Kenneth Hansen 2375
NoBull Brian Hansen 2077
NoBull Svend Aage Jacobsen 1538
NoBull Jan Lauridsen 1539
NoBull Freddie Schneider 1713
NoBull Lars Aagaard Petersen 1959
NoBull Carsten Andersen 1962
NoBull Anders Møller Rasmussen 1963
NoBull John Nygård Larsen 1889
NoBull Heidi Blok Sohnemann 2079
NoBull Søren Bo Møller Jensen 2080
NoBull Kim Sørensen 2321
NoBull Klaus Corell Lundberg 2367
NoBull Kasper Løvig Pedersen 2421
NoBull Jacob Odland 2804
NoBull Rene Møller 2809
NoBull Jens Toft 2806
NoBull Anders Nygaard 2802
NoBull Daniel Nielsen 2803
NoBull Tina Dumont Andersen 2810
NoBull Linda Øgaard 2808
NoBull Jonas Mølgaard 2807
NoBull Jan Nielsen 2805

Nordstevns Dartklub Finn Just Larsen 2680
Nordstevns Dartklub Søren Hammer 2311
Nordstevns Dartklub Kim Vestergaard Jensen 2378
Nordstevns Dartklub René Andersen 2100
Nordstevns Dartklub Martin Johnsen 2315
Nordstevns Dartklub Sebastian Kofoed 2314
Nordstevns Dartklub Jesper Carlsson 2313
Nordstevns Dartklub Ole Larsen 2312
Nordstevns Dartklub Gert Thomsen 2681
Nordstevns Dartklub Søren Lund Nielsen 2815
Nordstevns Dartklub Rasmus Jørgensen 2871

Næstved Dart Merete Hossy 463
Næstved Dart Carsten Jensen 464
Næstved Dart Lars Trempenau 467
Næstved Dart Susanne Trempenau 468
Næstved Dart Erik Primgaard 469
Næstved Dart Johnny Hansen 471
Næstved Dart Søren Thomsen 473
Næstved Dart Jeppe Stoel Jul-Rasmussen 2487
Næstved Dart Dennis Olsen 2370
Næstved Dart Tonny Pedersen 1851
Næstved Dart Tina Skovgaard 2084
Næstved Dart Niels Jensen 2102
Næstved Dart Lars Vilho Villa 2149
Næstved Dart Bjarne Kruse 2464
Næstved Dart Henning Levå 2702
Næstved Dart Thomas Jørgensen 2703
Næstved Dart Nikolaj Andersen 2704
Næstved Dart Richard Mulder 2705
Næstved Dart Henrik Jønck 2706
Næstved Dart Jesper Nørreskov 2913

Nørre Alslev Dart René Kvistfeldt 112
Nørre Alslev Dart Kim Jørgensen 137
Nørre Alslev Dart Winnie Jørgensen 138
Nørre Alslev Dart Gunnar Nielsen 139
Nørre Alslev Dart Jane Nielsen 140
Nørre Alslev Dart Per Rasmussen 145
Nørre Alslev Dart Bo Hansen 146
Nørre Alslev Dart Karl Johan With 2003
Nørre Alslev Dart Jack A. Persson 1671
Nørre Alslev Dart Steen Christensen 2057
Nørre Alslev Dart Martin Dolmer 2471

Odins Dart Club Sofie Jahn Bendorff 828
Odins Dart Club Bjørn Zachariassen 859
Odins Dart Club Daniel Ravn Marten 864
Odins Dart Club Jann Rasmussen 873
Odins Dart Club John Djernis Knudsen 875
Odins Dart Club Martin Lund 878
Odins Dart Club Nick Skovlund 882
Odins Dart Club Palle Madsen 884
Odins Dart Club Peter Olsen 887
Odins Dart Club Preben Andersen 888
Odins Dart Club Claus Børre 909
Odins Dart Club Nicky Ludvigsen 1024
Odins Dart Club John Lind Drue 1368
Odins Dart Club Buller Højsgaard 1736
Odins Dart Club Anette Stoffers 1598
Odins Dart Club Liane Isabella Skøtt 1719
Odins Dart Club Torben Plougheld 1638
Odins Dart Club Anette F. Larsen 1743
Odins Dart Club Maria Lehnskov Petersen 1808
Odins Dart Club Michael Kopp 2254
Odins Dart Club Helene H Jensen 2888
Odins Dart Club Majken Ahrenkiel Børre Skytte 2900

Padborg Dorthe S. Bujakewitz 184
Padborg Allan Greve 281
Padborg Benny Nielsen 282
Padborg Bjarke Paulsen 284
Padborg Christian David 285
Padborg Dirk Delfs 286
Padborg Henning Hansen 287
Padborg Jan Philipsen 288
Padborg Jimmy Svendsen 289
Padborg Jürgen Hansen 290
Padborg Manfred Klein 292
Padborg Thorsten Hansen 294
Padborg Morten Jensen 1546
Padborg Bente Hansen 2385

Potten Carl Henrik Hansen 203
Potten Kim Carøe Christensen 247
Potten Anika Hansen 360
Potten Pia Rasmussen 501
Potten Torben Schneider Andersen 509
Potten Allan Bruun-Larsen 536
Potten Alex Jensen 537
Potten Christian Sørensen 540
Potten Dennis Schmidt 541
Potten Jens Dam 542
Potten Johnny Risgaard 543
Potten Lars Andersen 545
Potten Leif Knudsen 547
Potten Per Laursen 550
Potten Søren Hedegaard 551
Potten Willert Knudsen 552
Potten Teddi Jacobsen 1062
Potten Brian Jørgensen 1301
Potten André Hansen 1310
Potten Tina Hansen 1349
Potten Arne Schmidt 2905
Potten Thomas Schmidt 2473
Potten Sten Nielsen 2828
Potten Martin Sørensen 2043
Potten Claus Rasmussen 2074
Potten Peter Møller 2238
Potten Peter Larsen 2265
Potten Rasmus Brøndbjerg Ebling 2850

Prins Robert Burns Allan Rasmussen 566
Prins Robert Burns Freddy Mikkelsen 567
Prins Robert Burns Jan D. Christensen 568
Prins Robert Burns Jan Jørgart-Larsen 569
Prins Robert Burns Teis Poulsen 570
Prins Robert Burns Viggo Rønn 571

Randers Jørgen Næser Thomsen 46
Randers Patrik Korr 333
Randers Tina Søndergaard Larsen 343
Randers Casper Rasmussen 373
Randers Henrik Berthel 408
Randers Lars Vanting 412
Randers Mogens Christensen 414
Randers Per Herrstrøm 416
Randers Per Olesen 417
Randers Peter Larsen 419
Randers Lars Helsinghof 546
Randers Dorthe Hansen Glem 1026
Randers Peter Olesen 1130
Randers Bruno Damgaard 1862
Randers Benny Svendsen 1642
Randers Carsten Fæste Madsen 1821
Randers Solveigh Dankvardt 1860
Randers Robert Højholt 2072
Randers Benny Højholt 2085
Randers Michael Moesby Nielsen 2250
Randers Henrik Sørensen 2264
Randers Anders Falk Nielsen 2432
Randers Theis Vinther 2500
Randers Preben Mortensen 2670
Randers Kim Bredahl 2738
Randers Brian Graversen 2739
Randers Connie Drachmann 2820

Ringsted Christina Buchwald 211
Ringsted Dan Mølgaard 212
Ringsted Ebbe Tommy Jensen 213
Ringsted Jakob Pelch Mortensen 214
Ringsted Johnny Jonasson 215
Ringsted Ole Jørgensen 216
Ringsted René Johansen 217
Ringsted Stig Jørgensen 218
Ringsted Søren Behrendsen 219
Ringsted Jan Mortensen 305
Ringsted Morten Jensen 2156
Ringsted Henrik Christensen 1536
Ringsted Jim J. Olsen 1647
Ringsted Bent Lingskov 2153
Ringsted Jørgen Vestergaard 2093
Ringsted Kjeld Kirkeby 2512
Ringsted Jan Holm 2513
Ringsted René Præstekjær 2511
Ringsted Mads Mærsk Hansen 2862
Ringsted Cristian Løvstrup Kristensen 2863

Rosenhøj Dartklub Anni Rasmussen 357
Rosenhøj Dartklub Bettina Gregersen 358
Rosenhøj Dartklub Mikael Merlit 359
Rosenhøj Dartklub Hans Henriksen 361
Rosenhøj Dartklub Hans Schou 362
Rosenhøj Dartklub Jan Olsen 364
Rosenhøj Dartklub Jess Bach Fjordside 365
Rosenhøj Dartklub Kim Rasmussen 367
Rosenhøj Dartklub Lars Mortensen 368
Rosenhøj Dartklub Kim Holstein 369
Rosenhøj Dartklub Angeline Merlit 370
Rosenhøj Dartklub Niels Sabroe 371
Rosenhøj Dartklub Nicolai Rasmussen 374
Rosenhøj Dartklub Michael Olsen 648
Rosenhøj Dartklub Otto Kossmayer 1265
Rosenhøj Dartklub Claus Rasmussen 1596
Rosenhøj Dartklub Jesper Bjørn Frederiksen 1871
Rosenhøj Dartklub Brian Olsen 2818
Rosenhøj Dartklub Daniel Mandal Gregersen 2116
Rosenhøj Dartklub Lars Eliasen 2014
Rosenhøj Dartklub Michelle Merlit 2105
Rosenhøj Dartklub Nick Folsack Jensen 2819

Royal Allan Bomberg 475
Royal Arne Kristensen 478
Royal Benny Jensen 479
Royal Carl Schmatz 481
Royal Charlotte Andersen 482
Royal Chalotte Fjordvald Kristensen 483
Royal Christian Kjær Hansen 484
Royal Heinz Dahl 487
Royal Henning Bech 488
Royal Jan Bøgvad Andersen 490
Royal Jan G. Hansen 491
Royal Leif Nielsen 493
Royal Leif Rasmussen 494
Royal Lene S. Bendtzen 495
Royal Mikkel Knudsen 498
Royal Ole B. Andersen 499
Royal Per Rasmussen 500
Royal Poul J. Dejgaard 502
Royal Susanne Lodberg Kristensen 504
Royal Tarjani Andersen 505
Royal Vladimir Kim Andersen 506
Royal John Christensen 1107
Royal Torben Skaarenborg 1108
Royal Mikkel Ruusunen Nielsen 1207
Royal Camilla Liv Printz 1315
Royal Mike Ø. Nielsen 1417
Royal Palle Juul Andersen 1437
Royal Flemming Pedersen 2634
Royal Connie Falsig Hansen 1723
Royal Martin Møller 2635
Royal Micael T. Ladefoged 2636
Royal Dmitrij Andersen 2480
Royal Helle Rasmussen 2521
Royal Emil Pedersen 2782
Royal Bjørn Søgaard 2824

Rød Bull Allan Brinch Jensen 158
Rød Bull Kim Eggert Kristensen 1667
Rød Bull Frank Pommersgaard 1704
Rød Bull Bjarne Nilsson 2241
Rød Bull Niklas Eggert Kristensen 2740
Rød Bull Kristine Pommersgård 2741
Rød Bull Anne Lund 148

Rødderne Kim Toft 309
Rødderne Flemming Mogensen 768
Rødderne Jesper Evald 771
Rødderne Marianne Leonhardt 773
Rødderne Michael M. Pedersen 774
Rødderne Peter Vith 776
Rødderne Susan Vith 777
Rødderne Klaus Jespersen 792
Rødderne Erik Jørgensen 793
Rødderne Henrik Boye 796
Rødderne Jan Sternsø 797
Rødderne Tom Jakobsen 799
Rødderne Martin Løber 1071
Rødderne Steve Whipps 1402
Rødderne Heidi Pedersen 2333
Rødderne Brian Andersen 2552
Rødderne René Gawron 1658
Rødderne Martin Holst Eggert 2520
Rødderne Kim Antonsen 2535

Rødovre Dart Club Bo Mosfeldt Jensen 989
Rødovre Dart Club John Vinther 991
Rødovre Dart Club Martin Dahlmann 992
Rødovre Dart Club Michael Tastesen 993
Rødovre Dart Club Per Seestedt 995
Rødovre Dart Club Karsten Bruhn Poulsen 1975
Rødovre Dart Club Karl Martin Børding 2054
Rødovre Dart Club Lars Boysen 2524
Rødovre Dart Club Henrik Buhl 2758
Rødovre Dart Club Michael Larsen 2759

Samsø Dart Club Ivan Larsen 803
Samsø Dart Club Sannie Hansen 804
Samsø Dart Club Brian Kjær 806
Samsø Dart Club Olav Olesen 808
Samsø Dart Club Bo Schjødt Nielsen 809
Samsø Dart Club Brian Jensen 810
Samsø Dart Club Johnny Henriksen 811
Samsø Dart Club Flemming Zoller 812
Samsø Dart Club Susanne Zoller 814
Samsø Dart Club Kari Pedersen 815
Samsø Dart Club Peder Larsen 818
Samsø Dart Club Ib Hinnum 819
Samsø Dart Club Benny Hansen 820
Samsø Dart Club Per Auchenberg 823
Samsø Dart Club Peder Lund 824
Samsø Dart Club Michelle Lyberth 829
Samsø Dart Club Niels Heinsøe 854
Samsø Dart Club Daniel Hadberg Drue 863
Samsø Dart Club Lone Møller Heinsøe 1105
Samsø Dart Club Dorthe Henriksen 1457
Samsø Dart Club Theo Ghnassia 1481
Samsø Dart Club Peter Lunding 1622
Samsø Dart Club Fritz Nielsen 1623
Samsø Dart Club Martin Heinsøe 1988
Samsø Dart Club Britta Knudsen 2113
Samsø Dart Club Dan Kaiser 2456
Samsø Dart Club Alex Nielsen 2762
Samsø Dart Club Hans Henrik Nielsen 2865

Sdr. Omme Daniel Tyge Thybøl 38
Sdr. Omme Allan Kjeldsen 395
Sdr. Omme Brian Holtegaard Nielsen 396
Sdr. Omme Jesper Thorne 399
Sdr. Omme Martin Tronborg 400
Sdr. Omme Palle Bøjgaard 401
Sdr. Omme Poul Erik Hermansen 1000
Sdr. Omme Wolfgang Bernecker 1234
Sdr. Omme Sussi Kaltoft 2570
Sdr. Omme Jan Svanberg 1708
Sdr. Omme Jan Kaltoft 2562
Sdr. Omme Johan Nicolajsen 1811
Sdr. Omme Torben Sørensen 1893
Sdr. Omme Tina Rindom Myrup 1978
Sdr. Omme Hansa Nicolajsen 1986
Sdr. Omme Bertel Vestergaard 2558
Sdr. Omme Johan Vestergaard 2559
Sdr. Omme Kim Bengtsen 2560
Sdr. Omme James Wallace Adamson 2884

Solbakkens Dartklub Margit Ovesen 520
Solbakkens Dartklub Henning Olsen 521
Solbakkens Dartklub Michael Hansen 526
Solbakkens Dartklub Wilhelm Skovlund 2064
Solbakkens Dartklub Kenneth Jensen Brandt 1646
Solbakkens Dartklub Poul Nielsen 1082
Solbakkens Dartklub Svend Erik Hansen 1083
Solbakkens Dartklub Gert Pedersen 1404
Solbakkens Dartklub Bente Nielsen 1308
Solbakkens Dartklub Ole Holm 2186
Solbakkens Dartklub Jørgen Skovlund 1416
Solbakkens Dartklub Steffen Rasmussen 1078
Solbakkens Dartklub Bent Hansen 1075
Solbakkens Dartklub Yvonne Olsen 1084
Solbakkens Dartklub Matthew Martin 1770

Stifterne Kristian Cetti Svenningsen 699
Stifterne Jimmy Mortensen 708
Stifterne Thomas Bruun 1375
Stifterne Morten Paulsen 1409
Stifterne Søren Vittarp 1452
Stifterne Ivan Timm 1453
Stifterne Dennis Brua Brandt 2227
Stifterne Snezana Veljkovic 2244

Studsen Allan Herringstad 572
Studsen Andre Almy 573
Studsen Brian C. Christiansen 574
Studsen Casper Thordal 575
Studsen Charlotte Carlsen 576
Studsen Charlotte Vestergaard Hansen 577
Studsen Danny Bentson 578
Studsen Ian Jørgensen 579
Studsen Jan Lindschouw 580
Studsen Jan Pallesgaard 581
Studsen Jesper Arnskov 582
Studsen John Schmidt 583
Studsen John Villumsen 584
Studsen Kasper Steen Hansen 585
Studsen Kim Frithjof 586
Studsen Kim Henriksen 587
Studsen Kurt Hansen 589
Studsen Lars Schmidt 590
Studsen Leif M. Nilsson 591
Studsen Lonnie Larsen 592
Studsen Majbritt Pia Jakobsen 593
Studsen Mathias Arslev 594
Studsen Michael Hans 595
Studsen Michael Knoblauch 596
Studsen Morten Larsen 597
Studsen Patrick Nielsen 598
Studsen Per Rosenberg 599
Studsen Pia Arslev 600
Studsen Robert Jakobsen 601
Studsen Thomas Dahl 603
Studsen Tommy Kokxhoorn 604
Studsen Tonie Schrøder 605
Studsen Tonny Carlsen 606
Studsen Allan Christiansen 607
Studsen René Wexøe 705
Studsen Steffen Koefoed 1255
Studsen Betina Lund 1259
Studsen Thomas Christoffersen 1294
Studsen Richard Swensson 1295
Studsen Brian Andersen 1342
Studsen Brian Buur 1410
Studsen Søren Byø 1427
Studsen Jørgen Rigtrup 1499
Studsen Henrik Jørgensen 2463
Studsen Morten Frederiksen 1498
Studsen Erik Friis Møller 1774
Studsen Trine Byø 2164
Studsen Andreas Krag Kristensen 1902
Studsen Ulrich Meyn 2045
Studsen Mia Ebenau 2068
Studsen Peter Sørensen 2141
Studsen Thomas Ebenau 2142
Studsen Troels Østbjerg 2362
Studsen Flemming Obel 2543
Studsen Patrick Heinsøe 2776
Studsen Peter Veikko Madsen 2777
Studsen Camilla Pinvig Arslev 2778
Studsen Maria Obel 2811

Svendborgsund Dartklub Frank Nordby 381
Svendborgsund Dartklub Klaus Pedersen 383
Svendborgsund Dartklub Jan Holst 384
Svendborgsund Dartklub Claus Udsen 1474
Svendborgsund Dartklub Morten Poulsen 2405
Svendborgsund Dartklub Tenna Tornø 2639
Svendborgsund Dartklub Kenneth Grodt 2637
Svendborgsund Dartklub Skipper Wenzelsen 2638
Svendborgsund Dartklub Tom Ditlevsen 2640
Svendborgsund Dartklub Brian Petersen 2690
Svendborgsund Dartklub Sandra Rasmussen 2897

Sydvest Dart Jimmi Nielsen 1142
Sydvest Dart Karsten Lund 1143
Sydvest Dart Jens Chr. Thomsen 1330
Sydvest Dart Niels Sørensen 2906
Sydvest Dart Morten Petersen-Martin 1141
Sydvest Dart Allan Olesen 1150
Sydvest Dart Uwe Schluter 2783

T.I.F. Dart Bjarne Christensen 680
T.I.F. Dart Per Andersen 681
T.I.F. Dart Jan Rasmussen 683
T.I.F. Dart Marianne Skaarup 1100
T.I.F. Dart Kent Thrane 2556
T.I.F. Dart Jan Andersen 2260
T.I.F. Dart Michael Blakgaard Rasmussen 2449
T.I.F. Dart John Gertsen 2675
T.I.F. Dart Jens Erik Petersen 2674
T.I.F. Dart Poul Erik Henneberg 2676

Thisted Dartklub Helle Madsen 1940
Thisted Dartklub Tinna Uhlig 1945
Thisted Dartklub Brian Thomsen 1946
Thisted Dartklub Annette Thinggaard 1948
Thisted Dartklub Kaj Pedersen 1949
Thisted Dartklub Poul Dahlgaard 1950
Thisted Dartklub Alfred Nielsen 1972
Thisted Dartklub Kim Christensen 2281
Thisted Dartklub Poul Lykke 2283
Thisted Dartklub Maria Uhlig Thomsen 2622
Thisted Dartklub Jørgen Madsen 2335
Thisted Dartklub Gitte Landbo 2623
Thisted Dartklub Tonny Bisgaard 2477
Thisted Dartklub Niclas Uhlig Thomsen 2478
Thisted Dartklub Kenneth Jensen 2497
Thisted Dartklub Jose Nielsen 2591
Thisted Dartklub Jesper Kragh 2677
Thisted Dartklub Robin Jensen 2754
Thisted Dartklub Karsten Thomsen 2836
Thisted Dartklub Kenny Poulsen 2856

TMG Dart Søren Houlberg 2202
TMG Dart Thomas Højlund Mikkelsen 2204
TMG Dart Jesper Yde Borgbjerg 2205
TMG Dart Steffen Bryndum 2468
TMG Dart John Lyngaa 2289
TMG Dart Torben Nielsen 2717
TMG Dart Leo Jensen 2728
TMG Dart Uffe Nielsen 2752
TMG Dart Mathias Sebastian Nielsen 2753
TMG Dart Johnny Hagelquist 2812

Triple X Mikael Nielsen 2305
Triple X Simon Bæk 2306
Triple X Klaus Vilstrup 2310
Triple X Henrik Hansen 2307
Triple X Kent Søjborg Andersen 2308
Triple X Lars Dybbro 2309
Triple X Rene Bartholin Murray 2745
Triple X Pia Jensen 2746
Triple X Per Israelsen 2747

Undløse Dartklub Jan Hensen 188
Undløse Dartklub Danny Hensen 189
Undløse Dartklub Kim Petersen 190
Undløse Dartklub Michael Fischer 191
Undløse Dartklub Frank Frausing Borch 192
Undløse Dartklub Heidi Andreasen 299
Undløse Dartklub Lasse Lind Jensen 2318
Undløse Dartklub Anders Bergø 2047
Undløse Dartklub Ken Winther 1993
Undløse Dartklub Johnny Bolander 1994
Undløse Dartklub Kennet Jensen 1995
Undløse Dartklub Lene Bergø 2553
Undløse Dartklub Kaj Grønneskov 2816

Vejlby Dart Thomas Bjerring Baltzer 1358
Vejlby Dart Jørgen Engblad Greve 1391
Vejlby Dart Kim Hølvig Mikkelsen 2195
Vejlby Dart Flemming Vogt 2190
Vejlby Dart Kenneth Mogensen 2197
Vejlby Dart Brian Hansen 2194
Vejlby Dart Bjørn Schultz 2193
Vejlby Dart Lars Pilgaard 2191
Vejlby Dart Jens Clausen 2192
Vejlby Dart Bo Pejtersen 2198
Vejlby Dart Allan Grann 2196
Vejlby Dart jan kjær 2788
Vejlby Dart John f w Jensen 2789
Vejlby Dart Henrik lønsgaard 2790
Vejlby Dart jan bentzen 2791
Vejlby Dart Niels Helmsby 2792

Verninge Dart Frank Andreasen 317
Verninge Dart Jens Andreasen 318
Verninge Dart Michael Petersen 319
Verninge Dart Tonny Madsen 320
Verninge Dart Flemming Jensen 867
Verninge Dart Heine Rasmussen 1347
Verninge Dart Stig Jensen 1420
Verninge Dart Lizette Bæk 1422
Verninge Dart Jannik Kjeldsen 1423
Verninge Dart Poul Erik Nielsen 1533
Verninge Dart Paul Roos 1678
Verninge Dart Jonas Isaksen 2131
Verninge Dart Susi Baunkilde 2451

Vestsjæll-Ænderne Egon Laustsen 220
Vestsjæll-Ænderne Hanne Grøn Laustsen 221
Vestsjæll-Ænderne Helmer Poulsen-Jensen 222
Vestsjæll-Ænderne Jan Larsen 223
Vestsjæll-Ænderne Karina Poulsen-Jensen 224
Vestsjæll-Ænderne Leif Friis Petersen 225
Vestsjæll-Ænderne Michael Larsen 226
Vestsjæll-Ænderne Preben Christiansen 227
Vestsjæll-Ænderne Tanja Grøn Haulrich 231
Vestsjæll-Ænderne Steffen Jensen 232
Vestsjæll-Ænderne Poul-Erik Jensen 233
Vestsjæll-Ænderne Kenneth Hvass Kristensen 789
Vestsjæll-Ænderne Minna Hoffmann Jørgensen 1267
Vestsjæll-Ænderne Tobias Grøn Laustsen 1627
Vestsjæll-Ænderne Michael Nielsen 1768
Vestsjæll-Ænderne Anne Nielsen 1841
Vestsjæll-Ænderne René Birk Nielsen 1875
Vestsjæll-Ænderne Thomas Andersen 1520
Vestsjæll-Ænderne Patrick Hallgren 1842
Vestsjæll-Ænderne Frederik Taasing Nielsen 1809
Vestsjæll-Ænderne Andreas Nielsen 2577
Vestsjæll-Ænderne Camilla Ramsby 2903
Vestsjæll-Ænderne Michael Ramsby 2904

Vordingborg Elin Mortensen 135
Vordingborg Ole Nielsen 1190
Vordingborg Mette Goldbech 1194
Vordingborg Thomas Vinsti Larsen 1195
Vordingborg Thomas Goldbech 1197
Vordingborg Allan Andersen 1198
Vordingborg Jannick Gadby 2060
Vordingborg Henrik Vorsaa 2883
Vordingborg Gert Nielsen 1761
Vordingborg Dan Jensen 1799
Vordingborg Michael Palle Jensen 1867
Vordingborg Christian Pedersen 2150
Vordingborg Michael Olsen 2360
Vordingborg Dennis Pedersen 2361
Vordingborg Tobias Pedersen 2363
Vordingborg Niels Olsen 2462
Vordingborg Peter Djørup 2853

Værebro Bjarne Caver Nielsen 756
Værebro Torben Kramer 757
Værebro Hans Eskildsen 766
Værebro Bjarne Nielsen 1882
Værebro Charles Rosendahl 2650
Værebro Michael Kristiansen 2572
Værebro Allan Sørensen 2886

West Dart Christina Steenholdt 255
West Dart Arne Enghave 712
West Dart Bent Nauheimer 713
West Dart Per Jakobsen 718
West Dart Tommi Hansen 721
West Dart Rikke Godtfredsen 725
West Dart Marianne Seider 927
West Dart Johnny Skytte 1325
West Dart Carina Hansen 1468
West Dart Kristine Nauheimer 1469
West Dart Jesper Hansen 1507
West Dart Line Kristiansen 1508
West Dart Rune Havkrog 2110
West Dart Flemming Lund 2514
West Dart Jannik Tarp Nielsen 1848
West Dart Nikolaj Rokkjær 2048
West Dart Frank Lemmiche 2366
West Dart Kim Lauersen 2447
West Dart Johnny Madsen 2531
West Dart Janni Lemmiche 2615
West Dart Katrine Seider 2616
West Dart Mike Christensen 2691

Østbirk Dartklub Bent Lund 254
Østbirk Dartklub Anne Grethe Larsen 477
Østbirk Dartklub Aase Overgaard 1271
Østbirk Dartklub Jørgen Sørensen 1272
Østbirk Dartklub Dan V. Kruse 1273
Østbirk Dartklub Jakob Bahne Bahnson 1274
Østbirk Dartklub Jan Esbensen 1351
Østbirk Dartklub Jes Foged Jørgensen 1441
Østbirk Dartklub Mike Foged Jørgensen 1442
Østbirk Dartklub Søren Andreasen 1763
Østbirk Dartklub Dennis Windelboe 1784
Østbirk Dartklub Klaus Bording 1896
Østbirk Dartklub Jeppe Bruun Pedersen 2215
Østbirk Dartklub Brian Skaarup Nymark 2216
Østbirk Dartklub Geert Olsen 2217
Østbirk Dartklub Preben Æbelø 2218
Østbirk Dartklub Helle Thisted Kristensen 2760
Østbirk Dartklub Charlotte Malmgren 2262
Østbirk Dartklub Mikkel Larsen 2263
Østbirk Dartklub Tommy Strunge Andersen 2419
Østbirk Dartklub Kenneth Strunge Andersen 2429
Østbirk Dartklub Peter Christensen 2452
Østbirk Dartklub Lone Strunge Andersen 2533
Østbirk Dartklub Michael Strunge Nielsen 2761
Webitall ApS