DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Paradart sæson 2019 - 2020:

Dansk Dart Union arbejder med at udbrede dart for alle, herunder handicappede. Vi har derfor i 2019 - 2020 lavet følgende tiltag for Paradarten:

Godkendelse af paradartspillere gøres lettere:

  • For at kunne deltage i DDUs Paradart aktiviteter skal du godkendes af World Disability Dart Association (WDDA). WDDA er den internationale officielle Paradartorganisation. 
    • Dog er undtaget en speciel gruppe personer med udviklingshandicap.
  • DDU hjælper jer med at blive godkendt hos WDDA. Kontakt yve1403@gmail.com,info@dart-ddu.dk eller mikkel.syberg@dart-ddu.dk så vil vi hjælpe jer.

Paradartrangliste:

Samarbejde med Parasport Danmark:

  • Et nyt Paradartudvalg nedsættes, som skal arbejde med udbredelsen af Paradart.
  • Der etableres et officielt samarbejde med Parasport Danmark, hvilket resulterer i, at dart bliver en officiel idræt under Parasport Danmark.

Vi håber at disse tiltag vil kunne skabe en frisk opstart for Paradarten under DDU.