DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

6. maj 2006:
Dansk Dart Union optaget som specialforbund i DIF

20. maj 1995:
Dansk Dart Union var til 2. behandling på DIF's årsmøde og blev med stemmerne 88 for, 0 imod, 2 blanke godkendt som associeret specialforbund (taleret men ingen stemmeret)

28. maj 1994:
Dansk Dart Union var til 1. behandling og blev indstillet til optagelse på DIF's Årsmøde