DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Kære dartklubber

Som tidligere annonceret, har folketinget vedtaget en støttepulje til foreningsidrætten på samlet set 50 mio. kr. En del af denne pulje går til DIF og DGI til at støtte idrætsforeninger der er kommet i økonomiske vanskeligheder på grund af Coronasituationen.

Dartklubber er omfattet af denne pulje. Dette er derfor en mulighed for de af jer, som er kommet i økonomiske vanskeligheder pga. coronasituationen. Vi vil gerne opfordre til, at man kun søger puljen, hvis I står med store udfordringer pga. coronavirus.

Puljen er kun åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med d. 15. maj.

I kan derfor allerede nu godt gå i gang med det indledende arbejde i forhold til at søge pulje, hvis I er trængte.

Tips til at søge puljen

De endelige retningslinjer er endnu ikke offentliggjort, men på baggrund af det notat der er udarbejdet, kan vi foreløbig konkludere at man kan få støtte hvis man f.eks.

  • Har mistet økonomiske indtægter pga. aflyste arrangementer eller manglende indtægter.
    • I dartregi kan det omhandle planlagte stævner der er blevet aflyst og manglende økonomiske omsætning deraf, samt økonomiske tab af f.eks. salg i baren.
  • Kan man dokumentere udgifter i forbindelse med planlægning af arrangementerne er det også en god argumentation for at søge støtte.

Midlerne vil fortrinsvist gå til:

”De foreninger, der er hårdest ramt som følge af COVID-19 af eksempelvis medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer med under 500 deltagere.”

Behov for hjælp eller sparring?

Kontakt udviklingskonsulent Mikkel Syberg på mikkel.syberg@dart-ddu.dk

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge