DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Nu er der langt om længe givet grønt lys for at kunne genoptage træningen og samværet i langt de fleste klubber rundt i landet og det betyder heldigvis også, at vi kan få gang i turneringskampe som har været sat på pause i lang tid. Måske ikke med så lempelige retningslinjer som håbet, men det at vi må spille igen og mødes igen, er helt fantastisk.

Den største udfordring for mange klubber er at få et overblik over sine medlemmer. Hvor mange har vi og er der nogen der er stoppet eller nye kommet til? Mange mennesker har fået øjnene op for alternative ting at gå op i og samles om og da klubberne, med undtagelser selvfølgelig, har været uden den store kontakt med medlemmerne i et halvt år og inden da måske endnu flere måneder i løbet af det sidste års tid, så er den helt store udfordring at finde ud af hvilket ben man skal stå på og hvordan man får gang i den lokale genåbning. Der er stadig en del regler og restriktioner man skal forholde sig til ude i klubberne, men med de ildsjæle og fantastiske kræfter der er til stede, så er det også en udfordring der kan overvindes. Nogen alene og lokalt, andre i fællesskab og nationalt.

Der ingen tvivl om, at der kommer til at ligge et stort arbejde i klubberne, som skal være med til at finde løsninger og muligheder internt, men så sandelig også i samarbejde med andre klubber og unionen og det er vi helt bevidste om her i udvalget. Det er noget vi har drøftet nøje, planlagt grundigt, ændret mange gange i forhold nye restriktioner, men det ændrer ikke på, at vi gør alt for at blive en god samarbejdspartner, hvilket vi håber vores udmelding også vil komme til at bære præg af.

Det er ingen hemmelighed, at der er mange kampe der ikke er afviklet i en del rækker, men der er også rækker hvor vi er godt med og det ser noget lysere ud. I udvalget har den absolutte første prioritet været, at vi skulle indhente så mange kampe som muligt inden sommer, så vi får afviklet halvdelen af kampene af turneringen inden juli og det er der gode muligheder for nu. De er i hvert fald bedre end længe set og end vi havde turde håbe på.

I Hovedturneringen har vi været inde og finde alle de kampe der ikke er afviklet i den første halvdel af sæsonen og så har vi lagt dem ud til afvikling fra lørdag 22/5 til og med søndag 27/6. Der er fordelt kampe ud på forskellige weekender, så der ikke er mange gange, hvor en klub har 2 hjemmehold på samme dag. Der hvor det forekommer, er i klubber vi ved der burde være plads til 2 hjemmekampe. Dette er ud fra vores kendskab til klubberne, men det er også i høj grad ud fra de indmeldinger der er kommet i efteråret og enkelte i foråret her, i forhold til antal mulige hjemmekampe, så det lever op til myndighedernes krav.

Se turneringsrækkerne her med datoer for kampe maj-juni

Dette gør at enkelte rækker og klubber ikke kommer til at spille, da de er i den situation, hvor de har afviklet deres kampe i den første halvdel af sæsonen og da det ikke vil give nogen mening at presse mere ned over hovedet på klubberne end højst nødvendigt, så har vi ikke lagt andre kampe ind end de nævnte. Skulle enkelte klubber blive enige om at de har luft og lyst til at spille nogle kampe fra efteråret og afvikle dem i maj/juni, så står det dem frit for. Vi tror nu at genåbning, genopstart og det at få folk ud at spille vil skabe rigeligt aktivitet og være en stor mundfuld for de fleste, så der ikke bliver så mange af disse kampe.

Hvis vi kørte videre efter det normale turneringsreglement, ville det gøre det meget svært for klubberne at stille hold. Det ville betyde mange afbud til kampe, hvor man taber 16-0. Det er der ingen der har glæde af og det vigtigste at få folk ud og spille dart igen og skal dette gøres muligt, vil der i perioden fra 22. maj til og med 30. juni 2021 være dispensationer af enkelte paragraffer i turneringsreglementet. Dette er gjort ud fra covid-19 situation og den mulighed dette vindue på 6 uger kan være med til at give os i arbejdet og forhåbningen om at komme halvvejs i turneringen i langt de fleste rækker.


Helt præcis sætter vi ind på disse 3 punkter:

Hvor har spilleren spillet sidste gang i november eller december?
Når vi genstarter turneringen, så vil der ikke være en regel om hvor spilleren har spillet sidste turneringskamp. Der kan startes frit op.                                                                                                   

Hvorfor?
Det gør vi af den grund, at det vil give et kæmpe arbejde til de folk der sætter hold i klubberne og vi vil gerne gøre opstarten så nem som muligt.

Op og nedrykning:

Som altid kan en spiller flyttes fra lavere rangerende hold til højere rangerende hold. I forhold til nedrykning af spillere hedder det sig i Turneringsreglementet, at den pågældende spiller skal sidde én kamp over eller holdene skal spille samme dag og samme klokkeslæt. Denne regel bliver sat ud af spil i perioden fra 22. maj til og med 30 juni 2021. Det vil sige, at alle spillere frit kan rykkes ned på andre hold og man kan spille frit på alle hold uden at skulle forholde sig til hvor den enkelte spiller har spillet og må spille.                                                                                          

Hvorfor?
Det er i vores øjne den eneste måde at vi kan få gennemført de kampe vi håber på inden sommer. Det er den eneste måde vi kan komme så langt på, at det faktisk bliver realistisk at kunne gennemføre sæsonen, uden at vi alle skal spille 10 weekender i træk i efteråret, for at komme i mål. Vi skal huske på, at det ikke kun er vores dartkampe der er rykket. Det er fødselsdage, konfirmationer, bryllupper og mange andre ting, der også kommer væltende i efteråret. Hvis vi ikke gør dette, vil det blive en umulig opgave for klubberne og de personer der sætter hold i klubberne. Det vil ikke kunne hænge sammen og hvor vi normalt prøver at holde tingene så samlet som muligt, har vi den næste halvanden måned spredt det så meget som muligt og det vil gøre det meget svært at sidde over eller spille på samme tidspunkt. Nu hvor vi alle skal testes og have gyldigt Corona pas og dokumentation, så vil der med stor sandsynlighed være én i en given klub, som på kampdagen ikke har det i orden. Så vil klubben have mulighed for at kunne trække på et andet medlem og det vil være noget mere besværligt med de normale regler.                                                                

Vil der så ikke kunne komme gode spillere i lavere rækker?
Det korte svar er jo, men det vil der kunne komme allerede ud fra den første afvigelse, hvor der ikke skal tages hensyn til hvor man spillede i november eller december.

Vil det gøre spillerne mere frie i holdsætningen?
Det vil gøre det nemmere for spillerne og klubberne at overskue. Vi skal være opmærksomme på, at selv om vi rigtig gerne vil ud at spille dart igen, så er det ikke sikkert at de fleste vil spille mere end 1 eller 2 gange på denne 6 ugers periode. Til gengæld vil der være medlemmer der gerne vil af sted så mange gange som muligt og det gør vi muligt her. Det vil afhjælpe at vi ikke får så mange afbud og mange kampe der tabes på skrivebordet. Og så vil det sætte gang i en masse dartkampe og det er det som er sagens kerne. Vi skal have gang i så mange som muligt så bredt som muligt.


Afbud og udeblivelse:

I Turneringsreglementet står der, at melder man afbud til 6 kampe, tages holdet ud af turneringen. Udebliver man 3 gange, så tages holdet ud af turneringen. Fra nu af og resten af sæsonen, vil der blive set bort fra reglen om afbud. Hvis et hold kommer på 6 eller flere afbud, tages holdet ikke ud af turneringen. Kampene tabes stadig 16-0 og pointstraffen er den samme. Til gengæld gør alle disse midlertidige lempelser af reglementet, at der ikke er nogen undskyldning for at udeblive, så derfor gælder reglen om udeblivelse stadig.

Hvorfor?
Selv om vi lemper reglerne og prøver at gøre tingene så smidige og nemme som muligt, så vil der stadig komme afbud og under de forudsætninger vi har for at afvikle turneringen, så skal vi ikke straffe klubberne for at melde pas en gang i mellem, men derimod hjælpe hinanden. Derfor er denne regel om afbud sat ud af spil både indtil sommer, men også i hele efteråret.

Så den korte opsummering er:

 • Det er lige meget hvor man spillede den sidste turneringskamp i 2020. Der startes frit op og folk kan spille hvor det skal være.
 • I Turneringsreglementet sættes §4, stk. 2 og 3 ud af spil i perioden 22/5-30/6-2021. Reglerne erstattes i perioden som beskrevet ovenstående.
 • I Turneringsreglementet sættes §5, stk. 1 ud af spil resten af sæsonen. Vær opmærksom på, at reglen om at melde afbud i god tid, stadig er gældende.
 • I forhold til klubskifte og karantæne, så er der kommet en del spørgsmål. Da ingen har spillet en turneringskamp i 2 måneder, er der ingen der starter op med karantæne på det grundlag. Vær opmærksom på, at denne regel ikke tages ud af spil trods Corona. Spiller man turneringskamp nu og skifter efterfølgende klub, så vil der være 2 måneders karantæne som normalt.


Covid-19 reglement:

Når turneringskampene skal afvikles, så er det vigtigt at huske på, at vi stadig har et Covid-19 tillæg til reglementet der skal overholdes. Dette er at finde på unionens hjemmeside. Dette betyder, at vi stadig skal spritte af, have god hygiejne, sørge for at alle har eget kridt, tusch og svamp. Ligeledes skal der afsprittes efter gældende regler ved elektronisk tavleføring. Det er de samme regler der er gældende og det er regler der med sund fornuft er nemme at overholde, så hjælp hinanden med det.

Coronapas:

Tingene ændrer sig konstant og når dette er færdigskrevet, kan det allerede være forældet. Men som status er i skrivende stund, så skal alle være opmærksomme på følgende ved turneringskampe:

Børn under 18 år er fritaget for Corona pas:

Hvis I ved I skal have en junior med på jeres hold, så kontakt klubberne I skal møde. Det er op til den enkelte klub at afgøre, om man vil have personer ind der ikke er testet og vaccineret og det er til en hver tid den enkelte klubs ret, at afvise personer uden korrekt dokumentation. Dette typisk for at beskytte egne medlemmer.

Spiller fritaget for Corona pas:

Hvis I ved at I skal have en spiller med, der af den ene eller anden årsag er fritaget for at have Corona pas, så kontakt klubberne I skal møde. Det er op til den enkelte klub at afgøre, om man vil have personer ind der ikke er testet og vaccineret og det er til en hver tid den enkelte klubs ret, at afvise personer uden korrekt dokumentation. Dette typisk for at beskytte egne medlemmer.

Det er op til både hjemmeholdet at informere om de regler der er i den lokale klub, men det er så sandelig også op til det hold der skal på udebane, at man op til kampen kontakter den pågældende klub, for at afklare disse ting på forhånd. Heldigvis vil størstedelen af alle der skal ud at spille kampe, være garderet med en negativ test og Corona pas. Vil man af den ene eller anden årsag og overbevisning ikke testes eller fremvise Corona pas, så er der som alle andre steder i samfundet i øjeblikket ingen adgang.

Mundbind:

En af de restriktioner der stadig gælder, er brug af mundbind. Så det kan vi desværre ikke undgå og der skal bæres mundbind fra man går ind ad døren, undtagen når man sidder ned, og ved banerne når man spiller.

Turneringen:

 • Slutspil for juniorer afvikles lørdag 15. maj
 • Hovedturneringen har kampe fra lørdag 22. maj til og med søndag 27. juni
 • Hverdagsturneringen har kampe fra tirsdag 25. maj til og med tirsdag 29. juni
 • Oldboys Øst afvikler deres kampe fra torsdag 27. maj til og med torsdag 24. juni
 • Oldboys+50 afvikler deres kampe fra torsdag 27. maj til og med torsdag 24. juni
 • Turneringen starter op efter sommerferien i uge 32
 • Da fokus har været på de kampe der ikke er afviklet, vil man ikke kunne regne med de datoer der er i øjeblikket for efterårets kampe. Dette vil blive tilrettet i løbet af uge 20. Dog vil der måske forekomme tilrettelser hen over sommeren, så hold godt øje når 2. halvdel af sæsonen starter til august i uge 32, hvor vi også kender spillereglerne og restriktionerne for sensommeren og efteråret bedre. Det vil være spild af krudt at fastlægge sidste del af turneringen nu, da det med stor sandsynlighed vil være spildt arbejde.
 • De sidste spillerunder og slutspillet skal være afviklet 27.+28. november 2021. Det er nødvendigt i forhold til holdtilmelding og udarbejdelse af ny turneringsplan i december, så det er klar til at den nye sæson skal starte i januar 2022.                                                                                                                  

Sådan er status på tingene og der arbejdes hårdt for at nå i mål og få turneringen i gang. Vi har fundet de værktøjer som vi kan byde ind med, for at gøre de kommende uger så nemme og smidige som muligt.

Det pressede program grundet Corona og de udfordringer der kommer i kølvandet på det, gør desværre, at det pt. ikke er muligt at afvikle Oldboys Vest i år. Vi håber dog der kommer åbning hen over sommeren, der gør vi kan finde en weekend til at afvikle det i.

Vi er klar til at hjælpe med alle jeres spørgsmål og henvend jer hellere end gerne direkte til os, så lige præcis jeres spørgsmål ikke overses på Facebook. Brug os, jeres modstander og naboklubber som samarbejdspartnere. Der er mange muligheder.

Vi håber dette giver mange hyggelige timer og gode kampe på banerne, hvor den værste rust skal bankes af.

Ovenstående findes også som PDF her

Turneringsudvalget

 

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

 

lille SS logo 1 m skygge