DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Kære klubber,

Da der snart ikke er længe til at den nye IT platform skal tages i brug, vil vi gerne invitere til webinar, hvor I får et bedre indblik på hvordan den nye IT platform kommer til at virke, samt hvad tankerne bag den er.

Den nye IT platform er nemlig ikke bare et forbedret turneringssystem, det er også et værktøj til jeres klub, så det går det nemmere at håndtere medlemsdata, samt lave jeres årlige indberetninger til DIF, kommuner og hvad I ellers indberetter til.
Det er et forbedret værktøj til vores sekretariat, som skal være med til at frigive tid, så den i stedet for kan bruges andre steder.
Det er en hjælp til stævneledere og overdommere, så de kan spare tid op til stævner.
Det er i den grad et værktøj til at undgå menneskelige fejl ude i klubberne ved tilmelding til stævner, og mange andre steder, hvor man i dag indtaster ting manuelt.

Vi afholder derfor webinar 14. september kl. 19.00 til 21.00, via Teams og opfordre til, at så mange som muligt deltager.

På teams-mødet vil vi først overordnet præsentere jeg for hele IT-platformen (ca. 5-10 min) og herefter vil vi gennemgå følgende områder:

1. Hvorfor skal alle have eget login? (ca. 15 min)
- Et spørgsmål vi har fået en del, som vi gerne vil komme nærmere ind på.

2. Den nye klubportal/medlemsportal (ca. 30 min)
- I vil her få et indblik i hvordan det vil se ud for klubansvarlige, holdkaptajner, samt menige medlemmer i en klub.

3. Fremtidig stævnetilmelding (ca. 15 min)
- I vil her få et indblik i hvordan fremtidens stævnetilmelding vil foregå, hvordan vi sikre at folk bliver tilmeldt korrekt.

4. Den kommende kalender (ca. 15 min)
- Vi ser nærmere på den nye kalender, som forhåbentligt vil indeholde mange nye arrangementer fra de enkelte klubber. Vi ser nærmere på hvordan vi sortere i det vi vil se, og kigger også på hvordan man som klub får et arrangement ind.

5. Spørgerunde (ca. 30 min)
- Vi tager en spørgerunde, hvor der kan stilles spørgsmål til de ting I ikke har fået svar på.

6. Tak for denne gang.
- Vi slutter mødet af og håber det har givet jer et bedre indblik i vores arbejde med den nye platform. Klubber der kunne have lyst til at deltage i test af det nye system, kan her melde sig til det, det vil være begrænset hvor mange der tages med i en testfase.

Det er et stort system, og vi glæder os virkelig til at tage det i brug, og for at det skal blive den succes som vi forventer, så har vi brug for at I også tager de nye ting til jer.

Vi vil til november lave et mere dybdegående webinar. Det bliver lørdag 26. november kl. 10.00 til 13.00, også via teams, hvor vi går mere i dybden med brugen af det nye system, herunder også turneringsdelen, ligesom der også vil blive produceret nogle videoguides til brugen af systemet.

Tilmeld jer til webinaret via sekretariatet på mail info@dart-ddu.dk, SENEST mandag 12. september. Tirsdag vil der blive sendt et teams-link ud til alle tilmeldte, så man kan deltage i webinaret onsdag aften.

Vi ses online den 14. september kl. 19.00

Bestyrelsen

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

 

lille SS logo 1 m skygge