DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Vi nærmer os tilmelding til sæsonen 2023 – så hermed følger information fra Turneringsudvalget.

Afslutning sæson 2022.
2022 er året hvor vi anvender den nuværende turneringsportal for sidste gang. Ligesom sidste år betyder det at der vil være en række tilretninger til den endelige stilling – udfordringen er særligt de rækker hvor der er to eller flere hold der har trukket sig, eller som er blevet taget ud grundet for mange afbud. Desværre har der igen i år været mange afbud, særligt her mod slutningen af sæsonen.
De korrigerede stillinger vil hurtigst muligt efter sæsonafslutningen blive offentliggjort i en særskilt meddelelse.

26. november er der slutspil i Kolding. Samme dato afvikler 2’erne fra kval F, G og H oprykningsspil til DS8.


Sæson 2023
I den kommende sæson håber vi at vores nye IT-platform vil hjælpe vores administration, så der ikke skal bruges meget tid på de manuelle rettelser.

Overordnede ændringer

  • division vil fremadrettet afvikle deres turneringskampe bedst af 7 sæt. Dagens første kamp starter kl. 10.00 – dagens anden kamp kl. 16.00. Disse tidspunkter gælder KUN 1. division. Ændringen er aftalt efter ønske fra Eliteudvalget.
  • Hverdagsrækken Region 2, ændres til 3-mands hold. Det har været et ønske fra flere klubber (både deltagende og ikke deltagende). Meldinger omkring 3-mandshold i hverdagsturneringen fra klubber i region 3-5, har været positive. I 2023 vil følge op på ordningen så vi har en permanent løsning til 2024.
  • Juniores deltagelse i senior-turneringerne. Junioren skal som hidtil deltage i juniortuneringen for at kunne deltage i seniorturneringerne. Junioren kan dog først deltage i seniorturneringen fra det kalenderår hvori han/hun fylder 16 år (Eks: Fylder man 16 år den 1. november 2023, kan man deltage i seniorturneringen i hele 2023, hvis man også deltager i juniorturneringen). Ændringen er aftalt med ungdomsudvalget.


Ændringer i turneringsreglementet
Ændringer der vil være beskrevet, er de ovenfor nævnte, samt:

  • Ændring i regler for anvendelse af ikke spilleberettiget spiller
  • Ændring i antal afbud/udeblivelser før et hold tages ud af turneringen
  • 42-dart reglen vil fremadrettes også blive anvendt i Damepairs 3. division
  • I Juniorturneringens 2. div (og evt. lavere række) indføres 60-darts regel, efter samme princip som kendes fra 42-dart reglen
  • Korrektion i antal nedrykkere fra de enkelte rækker.

Opdateret reglement med tydelig markering af rettelser vil blive fremsendt klubber snarest muligt


Tilmelding til sæson 2023 åbner den 14. november 2022
Klubkontingent: Skal være betalt senest 31-12-2022, dog 30-11-2022, hvis man vil nå at tilmelde hold til turneringen i 2023.
Holdtilmelding: Sidste dato for tilmelding er den 30-11-2022.
Juniorturneringen: Senest den 31.01.2023 – Hvis Junioren skal deltage i seniorturneringerne er sidste tilmelding 31-12-2022.
Licenser 2023: Bestilles/betales fra den 28.11.2022.

 


Venlig hilsen
Turneringsudvalget

 

 

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

 

lille SS logo 1 m skygge