DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Kære alle klubber

Her er invitation til repræsentantskabsmøde 2021, samt dokument om Appeludvalget.

Den er netop sendt ud pr. mail til alle klubber, til de mails I har stående på jeres Klub stamdata i klubportalen på hjemmesiden.

Repræsentantskabsdagen 2021, indledes med en workshop om formiddagen fra kl. 10:00 til 12:00, hvor bestyrelsen gerne vil sætte fokus på ”Kickstart af klubben efter Corona”. Nærmere bliver udsendt efterfølgende.

Vi håber rigtig mange vil bakke op om arrangementet, og at man ser tilmeldingen som bindende, både i forhold til forplejning, men også fordi der er en del planlægning og koordinering.

Såfremt Corona-restriktionerne gør, at vi ikke kan holde mødet 100% fysisk, vil vi afvikle repræsentantskabsmødet helt eller delvist virtuelt i stedet for.

Tilmeldingen sendes til info@dart-ddu.dk SENEST 03. APRIL 2021.

Følg med her, hvor endelig dagsorden, årsrapport, beretninger og indkomne forslag vil være tilgængelig primo april 2021

Eventuelle spørgsmål kan stilles til info@dart-ddu.dk


Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

 

lille SS logo 1 m skygge