DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Fredag 23. februar 2018 blev der sendt information ud til alle klubber om Persondataforordningen.

Vejledningen og bilagene sigter mod en gennemsnitsklub. Dog kan der sagtens være behov for at tilpasse vejledningen og specielt bilagene til de særlige forhold, der måtte være i relation til Dansk Dart Union.

F.eks. i de tilfælde hvor en klub hjælper med at afholder DM, JFM og SM eller selv afvikler DDU godkendte stævner.

Men grundreglerne er beskrevet, og der gives konkrete beskrivelser og svar på en række klassiske problemstillinger ude i klubberne.

Find vejledning og bilag her - tryk på persondata.

Vi har forsøgt at udfylde bilaget ”Privatlivspolitik for Gæsteklubben” så godt som overhovedet muligt i forhold til en klub under DDU.
Eksempel på udfyldt privatlivspolitik: Gæsteklubben.

Det er vigtigt at pointere der fortsat mangler nogle afgørende vejledninger fra ministerielt hold, så der vil sikkert komme tilpasninger til vejledningen i løbet af foråret. Når en opdateret vejledning kommer fra DIF sørger vi selvfølgelig for at den bliver udsendt til alle klubber.

Der knytter sig tre bilag til vejledningen. Bilagene er skabeloner for privatlivspolitik, fortegnelse og databehandleraftale. Atter for en gennemsnitsklub.

DIF går så langt, som de for nuværende kan, for at gøre det så let som overhovedet muligt for klubberne.

Derfor har DIF bl.a. taget følgende tilgang til persondataforordningen:

 • Klubberne kan fortsat behandle alle de almindelige personoplysninger, der er nødvendige for at drive klubben og for at drive dartsporten. Herunder kan klubberne udveksle personoplysningerne med Dansk Dart Union, når dette er en integreret del af afviklingen af turneringer og stævner, gennemførelse af uddannelser og kurser osv. Ud fra interesseafvejningsreglen og dermed uden samtykke selvsagt.
  Når det kommer til lønadministration, børneattester, skadesstatistikker og andre følsomme forhold, skal klubberne selvsagt behandle disse følsomme personoplysninger efter de mere strikse regler herom.
   
 • Oplysningspligten kan klubberne efterleve ved at benytte skabelonen for privatlivspolitik. Skabelonen er ikke smuk, og den er lang, men den rækker så til gengæld til det meste.
 • Fortegnelsespligten kan klubberne ligeledes opfylde ved at benytte skabelonen i vejledningen. Vores og DIF’ vurdering er, at klubberne kun skal lave fortegnelser, hvis de behandler oplysninger som f.eks. Cpr-nr. (til børneattester) eller helbredsoplysninger, hvad mange klubber selvfølgelig gør, men ikke alle.
  Den ministerielle vejledning om fortegnelser vil afgøre, og vores vurdering holder. Dette forbehold er omtalt i forordet til vejledningen.
 • I øvrigt er det vigtigt at nævne, at i en række tilfælde medfører forordningen i praksis ikke de samme krav til idrætsforeninger, som til f.eks. offentlige myndigheder eller store virksomheder.
  Som bestyrelsesmedlem, leder og træner, skal man derfor være opmærksom på, at klubben eller Dansk Dart Union, ikke altid skal efterleve de samme krav, som man møder på sin arbejdsplads.

Afslutningsvis vil vi blot ønske jer alle god læselyst ude i klubberne, og håber I får udfyldt en privatlivspolitik for jeres klub, så er I godt kørende i forhold til den nye lovgivning der træder i kræft 25. maj 2018.

Såfremt I har spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at ringe eller skrive til sekretariatet på info@dart-ddu.dk. Vi skal gøre vores bedste for at hjælpe jer og besvare alle jeres spørgsmål. Det kan dog være vi lige skal bruge lidt tid til at undersøge i, da persondataforordningen også er et helt nyt område for os. Håber I alle har forståelse herfor.

Med venlig hilsen

Keld Andreassen
Sekretariatet

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge