DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

I forbindelse med at der blev afholdt stævneleder- og overdommer-kursus for nye folk, blev der efterfølgende holdt møde, hvor vores reglementer blev opdateret.

Det drejer sig om Spillereglementet, Stævnereglementet og Ordensreglementet. Man kan se alle reglementerne her.

Væsentligt i Stævnereglementet er følgende:

§1 nyt stk. 5 Det er spillerens eget ansvar at sikre sig, hvilke spiller kategori de er.

§3 nyt stk. 4 Ved efter-tilmelding (efter deadline), har stævneledelsen ret til at se bort fra evt. seedning.

§8 stk. 4 tilføjes en ny ”pind” – Ekstra person fra arrangørklub, skal stilles til rådighed for dommerbordet, som hjælp i spidsbelastninger

§8 nyt stk. 9 om to single stævner over to dage

 

Hertil diverse konsekvensrettelser og stavefejl.


I ordensreglementet er der ændret følgende:

§3 stk. 1 Tavleføreren/dommeren kan ved utilbørlig optræden give en henstilling, eller i gentagelsestilfælde give diskvalifikation.
Tavleførerens diskvalifikation skal ske på stedet, og med det samme, sanktioneres af dommer/holdkaptajner.
Er holdkaptajner i turnering uenige, skal situationen rapporteres som en protest, men de efterfølgende kampe skal dog stadig spilles færdige.

§3 stk. 7 er det præciseret at Stævne-/turneringsledelsen skal senest 2 dage efter stævne / turneringskamp, skriftligt indberette diskvalifikationer, bortvisninger og advarsler til DDU.

Hertil diverse konsekvensrettelser og stavefejl.

To ændringer i Spillereglementet som følger:

§2 stk. 3 er fjernet, da man nu også kan få en licens gennem Gæsteklubben

§8 stk. 4 er indsat Dette skal dog sanktioneres af en dommer/holdkaptajner på stedet og med det samme

 

Hertil diverse konsekvensrettelser og stavefejl.


Er der spørgsmål eller kommentarer til opdateringen af reglementerne bedes man skrive til info@dart-ddu.dk

 

Til sidste kan det lige tilføjes, at der var 9 personer tilstede til stævneleder- og overdommer-kurset, og vi har høje forventninger om at de alle bliver uddannet. Så tag godt i mod dem og vær søde ved dem, når I møder dem til diverse stævner rundt omkring i landet.

 

Med stor dart hilsen
Overdommere og Stævneledere

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge