DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Resultaterne af de to spørgeskemaundersøgelser er klar. 

Resultaterne er blevet samlet i to rapporter. En rapport om dartspillere i Danmark og en rapport om klubberne i Danmark

Rapporterne er udelukkende beskrivelser af hvordan sporten ser ud. I øjeblikket bliver der arbejdet på at lave nogle uddybende analyser.

Her er et udpluk af nogle interessante resultater:

Interessante resultater blandt dartspillere
 • Fordeling af køn blandt dartspillere: 80 % mænd, 20 % kvinder.
 • 60 % finder deres dartklub igennem venner eller bekendte.
 • 95 % har et godt førstehåndsindtryk af klubberne og føler sig budt godt velkommen
 • 90 % er glade for det sociale miljø i klubberne.
 • Det sociale og en hyggelig atmosfære er klart det vigtigste for dartspillere.
 • Klubberne skal fokusere på:
  • Samvær
  • Konkurrence
  • Udvikling
  • Fleksibilitet
Interessante resultater blandt dartklubberne
 • Det går godt i langt de fleste dartklubber.
 • Klubbernes største udfordring er rekruttering af nye medlemmer
 • Meget få klubber har en strategi for deres arbejde
  • Få har et årshjul
  • Mange har et ordensreglement
 • Størstedelen er tilfredse med kommunikationen fra DDU. Vores kommunikation på sociale medier kunne dog blive bedre.
 • Flest vil helst høre nyt via hjemmesiden og nyhedsbrevet
 • En del har ikke kendskab til muligheder for hjælp og støtte fra DDU, bl.a. udviklingskonsulenten.
 • Flere har fremhævet alkohol som en problematik man bør tage hånd om. 

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge