DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Sommeren er over os og en ny sæson nærmer sig i Dansk Dart Union, hvor vi til sæson 2018-19, endnu engang kan glæde os over en markant øgning i holdtilmeldingerne, på hele godt og vel 8%! Der er tilmeldt 261 hold i weekendturneringen, 41 Damepairs, 79 Oldboys og 11 i Juniorpairs. I Hverdagsturneringen er der tilmeldt 72 hold og her må vi i særdeleshed fremhæve den voksende tilmelding i Øst, hvor der er oprettet en helt ny række, for at rumme alle holdende. Fantastisk udvikling og tak for opbakningen.

Vi har fået flere henvendelser og ønsker i forhold til turneringsplanlægningen, men med det faktum at vi holder sommerferie, efterårsferie, vinterferie og for så vidt muligt december spillefri, så er der ikke så mange weekender at gøre med. Oven i dette lægges Swedish Open, Dutch Open, German Open, Winmau og de nationale og internationale stævner der afholdes på dansk grund, som DDU vanen tro, også tager hensyn til. Så vi lytter og drøfter tingene, men kan desværre ikke opfylde alle ønsker.

Som mange nok har kunne følge med i, har der i den forgangne sæson været udfordringer med playoff. Ingen regler er brudt, men vi må konstatere vi ikke har været gode og tydelige nok i vores udmeldinger. Samtidigt har vi især i vest den positive udfordring, at der kommer flere og flere Kvalrækkehold til. Dette vil betyde at vi fremadrettet ville kunne få playoffs der strækker sig over minimum 1 og måske endda 2 weekender.
Udvalget har med bestyrelsens samtykke valgt en løsning, hvor alt hvad der hedder playoff fjernes. Dette grundet den tidsmæssige udfordring som beskrevet, men også fordi det har mistet noget af sin værdi, da flere hold melder afbud til playoff eller vælger at udeblive fra de resterende kampe, hvis egen chance er udspillet. Dette har hvert hold og hver klub deres egen grunde til og da det sker hele vejen gennem rækkerne, så vil det give en nemmere turneringsplanlægning og måske mulighed for flere weekender til officielle stævner, til de klubber der kunne være interesserede i at afholde dette.
Dette betyder at der vil være 1 oprykker fra hver række og så vil der være 1-3 nedrykkere i hver række. Antallet af nedrykkere bestemmes af slutstillingen i den overliggende række. På denne måde vil der sæsonen efter, igen være 12 hold i alle rækker fra 1. Division til og med Danmarksserien. Vel at mærke i det omfang, at der er tilmeldte hold nok til 12 hold i en Danmarksserie. Op -og nedrykningsreglerne præciseres selvfølgelig i turneringsreglementet inden sæsonstart.
Slutspil pilles der ikke ved. Dette kører videre som hidtil for 1. Division, Damepairs, Juniorpairs og Oldboys.

Turneringsudvalget vil her nedenfor tydeligt vise hvilken Kvalrække der spiller op til en bestemt Danmarksserie, hvilken Danmarksserie der spiller op til en bestemt 3. Division osv. op gennem rækkerne. Endvidere er der en kort og præcis forklaring på de ting der er ryddet op i, for at vi bliver helt køreklar til de kommende sæsoner. Enkelte hold er flyttet fra én række til en anden, således at det geografiske puslespil går op.

Som man kan se, så er der maksimalt 2 Kvalrækker der spiller op til én Danmarksserie.
I det østlige Danmark ser det således ud:


Der kom en henvendelse fra Kjøge Dart Club, som rykkede ned fra 2. Division Øst og skulle spille i 3. Division Syd. Klubben ligger meget højt i denne række rent geografisk og de vil kunne korte meget tid af deres køreture, hvis de kunne flyttes til 3. Division Øst. Turneringsudvalget har valgt at flytte Kjøge Dart Club en gang for alle og de spiller fra den kommende sæson med i 3. Division Øst. Dette betyder, at der i sæson 2018/19 vil være 13 hold i 3. Division Øst og dette reguleres ved udgangen af sæsonen med et ekstra hold der rykker ned, så sæson 2019/20 igen spilles med 12 hold. Kjøge Dart Club vil også være at finde i Danmarksserie 2 fremadrettet.
Nakskov Dartklub har søgt dispensation til at blive rykket ned fra 3. Division Syd til Danmarksserie 4, da klubben har mistet stort set alle spillere på deres 1. hold og ikke kan se en sportslig berettigelse i at spille i rækken den kommende sæson. Det vil måske kunne udmønte sig i yderligere medlems afgang. Vi har valgt at imødekomme deres ønske og Nakskov Dartklub vil i sæson 2018/19 være at finde i Danmarksserie 4.

I det vestlige Danmark ser det således ud:


I Danmarksserie 6 lavede Turneringsudvalget en træls og dum regnefejl. Vi aflyste simpelthen playoff til Danmarksserie 6, da vi talte os frem til, at dette ikke var nødvendigt. Det var det og da vi først har meddelt klubber og hold de er rykket op, kan vi ikke efterfølgende komme og sige, at det er I ikke alligevel. Så i sæson 2018/19 vil der være 14 hold i Danmarksserie 6 og dette reguleres ved udgangen af sæsonen med ekstra nedrykninger, så der i sæson 2019/20 igen er 12 hold i rækken.
Så kommer vi til Danmarksserie 7, hvor der sidste sæson var 4 Kvalhold der spillede op til denne Danmarksserie og dette gav som beskrevet længere oppe i teksten, noget usikkerhed og udfordringer.

For at få ryddet op er vi nødt til at tage det hele. Vi kan ikke bare plukke lidt her og tage lidt der. Så hvis man forestiller en linje trukket fra Holstebro til Viborg til Randers og videre ud til Grenå, så hører klubberne på linjen og klubberne nord for linjen til Danmarksserie 8. Klubberne syd for linjen hører til Danmarksserie 7, indtil vi selvfølgelig kommer så langt ned i Jylland, at det bliver Danmarksserie 6.
I playoff til Danmarksserie 7 vandt Jyden 4 og spillede sig til en plads her. Jyden har egentligt altid spillet i Danmarksserie 8. Da det så viste sig efter sæsonens afslutning, at der kun var 11 hold i Danmarksserie 8 til den kommende sæson, så var løsningen endnu nemmere og det store puslespil kunne gå op. Jyden 4 flyttes simpelthen til Danmarksserie 8 til sæson 2018/19 og Silkeborg 1 der blev 2’er i playoffen, rykker op i Danmarksserie 7.
For at holde den geografiske linje, så flyttes Hovsa 2 fra Danmarksserie 7 til Danmarksserie 8 og Hinnerup 2 flyttes fra Danmarksserie 8 til Danmarksserie 7.
Aalborg Dart Klub er desværre havnet i den ulykkelige situation, at de står uden hjemmebanefaciliteter, frem til udgangen af oktober, da kommunen er i gang med en renovering af den ejendom, hvor banerne er placeret. Dette har vi naturligvis måttet tage hensyn til i turneringsplanerne, så Aalborg Dart klubs hold i hhv. 2. division Vest, 3. division Nord og Kvalrække G, samt de hold, som de følges ad med, kun spiller kampe på udebane i den første del af den kommende sæson.

Vi håber denne oversigt og gennemgang giver et overblik over de tilretninger vi har foretaget, for at fremtidssikre de forskellige rækker og gennemskueligheden for op -og nedrykninger.

Vi håber I har en god sommer, hvor batterierne bliver ladet op, til en ny og dejlig sæson med turneringsplaner ude i fantastisk god tid.

Tak til sekretariatet for en super indsats.

Slutteligt skal vi hilse fra sekretariatet, og give en venlig reminder, at alle husker at få indløst spillerlicens inden sæsonstart.


Turneringsudvalget

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge