DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Kære alle klubber

Den danske sommer viser sig i øjeblikket fra en omskiftelig side og det er måske meget kendetegnene for året 2020 og derved også den danske dart.
Efter nedlukning og lang tid uden klubaktiviteter og spil med gode venner, så står vi alle som galopheste i boksen på banen og tripper sprængfyldt med ophobet energi for at sætte turneringen i gang og dyste på dartbanerne rundt i landet.

I turneringsudvalget og sekretariatet arbejdes der på højtryk med at lægge de sidste brikker på plads og få det hele tastet ind i de respektive turneringer og rækker. Et arbejde der går godt og det betyder, at der løbende lægges turneringsplaner op efterhånden som de færdiggøres og i løbet af den næste uge eller to, vil de rækker der starter op i august, ligge på hjemmesiden.

Da vi stadig skal huske der er Corona i Danmark, er det yderst vigtigt at vi påminder hinanden om korrekt adfærd i klubberne og når turneringen starter. Her er det vigtig at blive opdateret på Covid-19 tillægget til turneringsreglementet. Dette er tilgængeligt på DDU’s hjemmeside og det skal overholdes af hensyn til egne og gæsters velfærd. Læs om DDU's Corona-info her

Det var med spændte forventninger, at vi modtog tilmeldingerne fra alle klubberne og endnu engang er der fremgang af tilmeldte hold. Det er 13. år i træk dette forekommer og det beviser at unionen og klubberne i fællesskab, laver et fantastisk arbejde, som alle skal huske at klappe sig selv og hinanden på skulderen af.
I hovedturneringen er der tilmeldt 288 hold kontra 276 sidste sæson. Hverdagsturneringen har 100 mod 75 sidste sæson. Damepairs har 48 hold som modsvarer sidste sæsons 47 hold. I Oldboys +35 er der 88 hold mod 90 den forgangne sæson, og i Oldboys +50 er tilmeldt 9 hold mod sidste sæsons 11 hold.
I Hovedturneringen er der kommer en del nye hold til og der er pæn fremgang landet rund, men især det nordjyske skiller sig ud til den kommende sæson, hvilket også kan ses på Kvalrækkerne og så sandelig også i Hverdagsturneringen.

I Kvalrække E er der i sæson 2020/21 15 hold, Kvalrække G 15 hold og Serie 1 i det øst -og nordjyske er vokset fra 6 hold til 13 hold. Det er fantastisk flot og denne succes giver nogle udfordringer fremadrettet.

Hverdagsturneringen er som nævnt også en succes og gennem de sidste år har turneringen vokset støt og pænt på Sjælland og de sydlige øer og tendensen smitter også af både på Fyn og i Jylland. Region 5 består af 8 nye tilmeldte hold, der spreder sig fra lige syd for Aalborg og op til Hjørring. Det er overvældende tilmelding og tak for det.

Den positive vækst i antal hold i vores turnering giver en udfordring, da det har været en grænse ved 13-14 hold i én række, for at kunne afvikle en sæson uden alt for mange skæve kampdage, men da kurven ser ud til at fortsætte positivt, så vil der den kommende sæson arbejdes med en gennemgang af alle rækker og se om der skal laves andre geografiske inddelinger eller hvilke tiltag der tages for at favne den massive holdtilgang, der i visse områder fylder enkelte rækker til over bristepunktet.

I Hovedturneringen modtog udvalget en ansøgning fra Gørslev 1, der sidste sæson spillede i 2. Division Øst. De undgik nedrykning, men har desværre mistet de spillere der havde niveau til at spille 2. Division og udvalget har ud fra et sportsligt hensyn givet dispensation til, at trække holdet fra 2. Division Øst og i sæson 2020/21 er holdet derfor at finde i Danmarksserie 3.
Dette har også betydning for andre hold. I 2. Division Øst endte Kirke Helsinge 1 på en nedrykningsplads, men da Gørslev tages ud, forbliver Kirke Helsinge i 2. Division Øst til den kommende sæson.
Det har også indflydelse på 3. Division Syd. Her endte Næstved 2 og Haslev/Svalebæk 1 på to nedrykningspladser, men grundet situationen i 2. Division Øst og at Ringsted har tilmeldt et hold færre end sidste sæson, så forbliver disse to hold i 3. Division Syd, når sæsonen starter op.

Dette er et godt eksempel på, hvorfor vi aldrig kan være 100% på hvordan rækkerne vil se ud, før holdtilmeldingerne er kommet ind.

I Damepairs har der også været et par ansøgninger om at trække hold fra en række, fordi det giver mening ud fra et sportsligt hensyn.
Esbjerg havde den forgangne sæson to hold med i turneringen. Et hold i 1. Division og 1 hold i 2. Division. De spillere der udgjorde holdet i 1. Division har skiftet klub og derfor ansøgte klubben om at trække deres førstehold og lade holdet i 2. Division bestå. Denne dispensation har udvalget godkendt.

Dette giver udslag hos Damepairs på Øst siden. Vordingborg 1 forbliver i 1. Division og undgår den nedrykning de lå til.
Det giver så en ledig plads i 2. Division Øst og den tilfalder Farum 2, som rykkes op fra 3. Division Øst.

Damepairs 2. Division Vest har også lidt justeringer. Her har Hovsa nogle spillere der har skiftet klub og derfor har klubben ansøgt om at få rykket deres hold fra 2. Division ned i 3. Division, da der ikke er spillere til rådighed med niveau til 2. Division.
Dette ønske har vi efterkommet og det gør også, at Lido 2 ikke rykker ud af 2. Division Vest til den kommende sæson.

Juniorerne står overfor en helt ny turneringsform, når sæson 2020/21 starter.
Ungdomsudvalget har i samarbejde med ungdomslandstræneren og bestyrelsen, arbejdet på et forslag, der munder i en ny måde at afvikle turneringen på. Pairs holdene fjernes og nu bliver det en singleturnering, hvor man mødes i løbet af sæson og spiller 5 sæts kampe. Hvert vundet sæt giver point og sæsonen afsluttes med et slutspil, hvor de 4 bedste drenge fra vest, møder de 4 bedste drenge fra Øst og det samme gør sig gældende for pigerne.
Et spændende tiltag, der gerne skal være med til at udvikle vores juniorer endnu mere og skærpe deres evner. Dette kombineret med, at en del af juniorerne også deltager i seniorrækker, giver en god cocktail med grobund for udvikling.
Turneringen starter også i august for juniorerne og der arbejdes på højtryk med at klargøre dette. Dette medfører selvfølgelig nyt reglement for juniorturneringen og dette vil være at finde på DDU’s hjemmeside inden turneringsstart.

Oldboys lægges der også sidste hånd på, men da spillestederne er offentliggjort og denne turnering ikke starter som det første, er det også den sidste, der lægges op af turneringsplaner.

Puslespillet til en turnering er aldrig enkel og let, men dette år har det været mere udfordrende end ellers, grundet Corona. Covid-19 tiltag har naturligvis haft indflydelse på mange klubbers hjemmebanekapacitet og det har gjort det nødvendig at skulle finde lidt ekstra kampdage, for at nå i mål med dette. Dette gælder både ekstra weekender og søndage, men det kan også give udsving ved sæsonstarten, hvor der traditionen tro, startes med en hverdagskamp. Alt hvad der overhovedet kan placeres til start onsdag 19. august, starter der, men der vil være nogle der oplever at skulle spille torsdag d. 20. august og enkelte måske tirsdag d. 18. august. Det samme vil gøre sig gældende ved opstarten i januar.

Hverdagsturneringen vil så vidt muligt være fastlagt til tirsdagskampe, men grundet mange hold og udfordringer med hjemmebanekapacitet, så vil der fremkomme enkelte onsdagskampe. Det er ganske umuligt at komme uden om.

Når vi nu stadig er underlagt Corona og alle de hensyn der skal tages, så er det også vigtigt at have in mente, at der ikke altid kan komme et stort følge med til udekampene.
Som eksempel har vi fået henvendelse fra en klub, der kan have 2 hjemmebanekampe ad gangen.
De informerer om, at når der er 4 hold og derved 16 spillere hos dem, så er de lovmæssigt forhindret i at lukke flere ind i lokalerne, for at kunne overholde pladskravene. Dvs. at en chauffør eller en tavlefører der kommer med udeholdet, vil blive afvist i døren, da det ikke vil være lovligt at lukke vedkommende ind. Dette skal respekteres og det er hjemmeholdet i sin fulde ret til, når man som klub har disse begrænsninger. I det hele taget er det altafgørende, at man følger de anvisninger der er rundt i klubberne, når man gæster modstanderne.
Dette kan vi ikke styre fra centralt hold og derfor er det vigtigt at landets klubber hjælper os og hinanden med dette. Hvis I som klub står med markante pladsbegrænsninger, så vil det være en god idé at skrive rundt til de hold/klubber, i den respektive række og oplyse om dette.
Ligeledes opfordres udeholdet til at forespørge hos den klub de skal besøge, om det er muligt at der er én eller flere ekstra personer med. På den måde kan man undgå at nogen skal sidde i bilen eller andet sted, mens kampen afvikles.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Når vi nu er meget tæt på at have færdiggjort og offentliggjort turneringsplanerne, så er de tjekket og dobbelttjekket på kryds og tværs, men erfaringen siger, at det altid er godt at få flere øjne på.
Derfor opfordrer vi klubberne til at gennemgå de turneringsplaner de er involveret i og tjekke om hjemmebanekapaciteten er overholdt og om der er noget der ser spøjst ud. Så tag fat i os så hurtigt som muligt med direkte henvendelser og så tilretter vi det der skal tilrettes.

Ellers håber vi alle har haft en god sommer og sommerferie, samt at vi alle kommer godt i gang med turneringen, oven på en lang og ufrivillig pause.
Pas på hinanden og hjælp hinanden med at gøre denne sæson fantastisk og få kastet pile rundt i det danske land.

Turneringsudvalget

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

 

lille SS logo 1 m skygge