DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Støt vores sponsor

Køb dartudstyr til specialpriser

Vi har i løbet af de seneste par uger modtaget henvendelser fra klubber, samt enkeltpersoner, angående den nye turneringsstruktur, som bliver implementeret til næste sæson. Nogle er frustrerede over beslutningen, da de oplever, at de ikke længere har mulighed for at spille dartkampe på hverdage, og andre har blot henvendt sig med opklarende spørgsmål, både til selve strukturen, samt hvorfor vi har valgt at tage dette skridt. Jeg skal i det følgende forsøge at kaste lidt lys over bevæggrundene for denne beslutning.

DDU's løbende turneringer (her tænkes på alle divisioner, danmarksserier, kvalifikationsrækker samt oldboys, juniorpairs og damepairs) er lagt an som konkurrencemotiverede turneringer, hvor holdets/spillernes præstationer og udvikling, kan afstedkomme resultater i form af op- eller nedrykning, play-offs samt spil om medaljer samt slutteligt et dansk mesterskab til de dygtigste. Tidligere har disse turneringer været afviklet på forskellige tidspunkter - nogle på hverdage, nogle i weekenderne - men alle fører frem til samme afslutning, at få mulighed for at opnå, én eller flere af de førnævnte resultater.

Der har, efter min opfattelse, altid været uenighed om tidspunkterne for turneringsafviklingen, og det har vist sig, at det aldrig kan lade sig gøre at finde én løsning, som vil tilgodese alles behov. Dette er og har altid været et spørgsmål om prioritering fra den/de enkelte. Det er efter DDU's opfattelse ikke hensigtsmæssigt, ej heller sportsligt korrekt, at tage hensyn til enkelte klubber eller hold i udfærdigelsen af denne struktur - det er vores turnering simpelthen blevet for omfattende til, at dette kan lade sig gøre.
 
Såfremt en klub eller et hold ikke har mulighed for at spille i weekenden, vil dette hold, på et eller andet tidspunkt, ramme en udfordring i vores løbende turnering i og med, at oprykning til højere rækker i sidste ende alligevel vil indebære weekendkampe. Man kan frygte situationer som, at hold, der ikke ønsker oprykning, lader sig tabe med vilje, eller endnu værre, at de aftaler resultater med modstandere for at undgå en oprykning - ikke en acceptabel sportslig adfærd i vores øjne. Derfor er vores løbende turneringer nu "fremtidssikret" ved, at alle som deltager i resultatorienterede rækker nu spiller i samme struktur med kampe planlagt i weekenderne. Hertil skal nævnes, at klubberne stadig har mulighed for at flytte kampe på hjemmesiden som hidtil - også selvom en kamp flyttes til en hverdag. 
 
Dette indebærer på ingen måder, at vi ikke er interesserede i de udøvere, som ikke er interesseret i det konkurrencemæssige, men blot ønsker at spille dart, og udelukkende er villige til at gøre dette på hverdage. Til disse udøvere har vi tilbud om en lokalrække turnering. Jeg oplever, at mange "ser ned" på lokalrækken og giver udtryk for, at niveauet i disse rækker er alt for lavt til dem. Niveauet i en række vil jo altid være defineret af deltagernes kompetencer, og såfremt de spillere, som anser lokalrækkens niveau for værende under sit eget, vil jo dermed være medvirkende til at hæve standarden i rækken, med sin deltagelse.

Endvidere har de enkelte lokalrækker faktisk mulighed for selv at have indflydelse på spilleformen i de enkelte rækker. Som udgangspunkt planlægges kampene til almindelig 501, 16 singler og bedst af 5 sæt i de enkelte kampe. Men skulle en lokalrække blive enige om, at spille bedst af 3 sæt, eller hellere vil spille 4 singler og 2 doubler, kan dette sagtens lade sig gøre, hvis blot vi i Turneringsudvalget har fået besked om denne beslutning, inden vi påbegynder selve kampplanlægningen.

Vi i Turneringsudvalget har absolut intet mod at planlægge flere lokalrækker, eller for den sags skyld udvide lokalrække-turneringen til at omfatte eksempelvis lokalrække 1A samt lokalrække 1B, hvor vi niveauopdeler lokalrækkerne, hvis tilmeldingen til lokalrækkerne tillader dette. Den eneste fundamentale forskel her er, at man i lokalrækkerne aldrig vil komme til at spille om mesterskaber, men vil deltage i en almindelig løbende turnering, som ikke kaster nogle officielle mesterskaber af sig.
 
Opsummerende vil det sige, at har man ambitioner indenfor dartsporten og stræber efter resultater og mesterskab, har man mulighed for at deltage i de konkurrencemotiverede turneringer, som afvikles ved weekendkampe. Har man derimod lyst til at deltage i en helt almindelig løbende turnering, uden mulighed for mesterskaber, eller man udelukkende ønsker at spille dart i hverdagene, har man mulighed for at tilmelde sig lokalrække turneringen.

Hermed er holdtilmeldingen åbnet i Klubportalen og vi ser frem til en spændende sæson 2016/2017!
  
Med venlig hilsen
Dansk Dart Union

Claus Rasmussen
Næstformand / Formand for Turneringsudvalget

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge