DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Turneringsudvalget har traditionen tro, revideret Turneringsreglementet, hvilket denne gang, blot har afstedkommet ganske få korrektioner. Eftersom sæsonen 2019/20 som bekendt er indstillet, som en beklagelig følge af Corona-virussens indtog, træder det reviderede Turneringsreglement i kraft med det samme, og er således gældende fra sæsonstart efter sommerferien.

Med hensyn til ændringerne i Turneringsreglementet til den kommende sæson 2020-21, har vi blot få punkter, hvoraf den vigtigste er, at vi ruller ændringen omkring op- og nedrykning af spillere tilbage til den "gamle" formulering. Altså bliver det fra kommende sæson, igen tilladt at rykke en spiller ned på et lavere rangeret hold, når spilleren enten har siddet en kamp over, på det hold som han flyttes ned fra, eller holdet spiller SAMTIDIGT (dato og klokkeslet). 

Reglen blev ændret til den forgange sæson, med baggrund i, at hensigten med reglen aldrig havde været, at man frit kunne flyttes, så længe holdet man flyttedes fra spillede samtidigt. Dermed havde spilleren jo reelt ikke siddet en kamp over, som det egentlig var hensigten - præcist som denne regel fungerer i andre sportsgrene.

Imidlertid har vi, igennem de løbende tilbagemeldinger, som udvalget har fået, kunnet konstatere, at denne ændring har påført de enkelte klubber så store udfordringer, at der har måttet aflyses/flyttes uforholdsmæssigt mange kampe, og det har været enormt problematisk for klubberne, at stille hold til alle kampe. 

Alt i alt er det vores opfattelse, at denne udvikling, vil medføre en stor tilbagegang i holdtilmeldinger, for vores herlige sport, som ellers netop nu, er i en rivende positiv udvikling.

Dette har naturligvis HELLER IKKE været hensigten med denne regelændring. Turneringsudvalget har derfor lyttet til klubbernes tilbagemeldinger, og ruller regelændringen tilbage, således at det fra kommende sæson, igen er den "gamle" formulering, som er gældende.

Se turneringsreglementet HER

Turneringsudvalget

 

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge