DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Til alle klubber

Som opfølgning på bestyrelsesmødet i Dansk Dart Union onsdag 9. december 2020, kommer her en udmelding fra Turneringsudvalget som lovet, hvor vi håber at få svaret på så mange spørgsmål som muligt i denne noget anderledes tid, både for Danmark og resten af verden.

Det er ikke gået nogens næse forbi, at ikke blot sidste sæson, men også denne sæson, har været, og er stadig, ekstremt udfordrende at afvikle. Da de nye restriktioner blev meldt ud, for de nuværende 38 ramte kommuner, så tænkte vi på et ikke helt stuerent bandeord. Dette gjorde vi grundet de flytninger og reguleringer vi allerede har måtte lave 2 gange denne sæson, men også fordi det er rent gætværk, om situationen de kommende uger går den ene eller den anden vej, og om flere eller færre kommuner bliver omfattet af restriktioner. Vi kan kun forholde os til øjebliksbilledet af rigets tilstand og så korrigere og tilrette ud fra dette. Som de fleste ved, ændrede dette billede sig allerede i dag, da restriktionerne blev udvidet fra 38 til 69 kommuner, og nu omfatter ca. 80% af Danmarks befolkning.

Da myndighederne meldte de nye regler ud for de nu 69 kommuner, som omfatter mange dartklubber og mange spillere, så talte vi på kryds og tværs i udvalget og vendte og drejede mulighederne meget nøje. Vores konklusion på alt dette blev, at vi måtte meddele DDU's bestyrelse, at en afvikling af resten af sæsonen inden sommer 2021, ganske enkelt ikke var muligt med både januar og februar ude af kalenderen og kun havde marts, april og maj tilbage til at afvikle 60-70% af en hel sæson.

Ligegyldigt om vi valgte den ene, den anden eller en tredje løsning, ville det være et så omfattende indgreb, at det kun kan ske med bestyrelsens fulde opbakning og godkendelse.

Bestyrelsesmødet gav netop den gode og seriøse debat og snak om de mulige tiltag og løsninger der kan hives op af værktøjskassen og her er køreplanen for afviklingen af den igangværende sæson:

  • Alle planlagte kampe i hele landet fra nu og frem til 28. februar 2021 suspenderes. Dette omfatter desværre også alle kampe, som er planlagt og flyttet til afholdelse inden jul, ligesom det i denne omgang også omfatter 1. division

  • Udvalget vil hen over jul og nytår udarbejde nye turneringsplaner for alle rækker og der vil blive arbejdet med spilledatoer fra 1. marts 2021. De nye turneringsplaner, vil blive lagt på hjemmesiden, så snart sekretariatet vender tilbage efter en velfortjent juleferie

  • Den igangværende sæson 2020/21 vil blive forlænget på den anden side af sommeren, så sæsonen slutter i november med tilhørende slutspil. Dette giver meget mere ro til at få afviklet alle kampe og ikke prøve at presse så mange kampe igennem på kortest mulig tid

  • De klubkontingenter og spillelicenser der er gældende nu, forlænges automatisk til at gælde hele 2021

  • Fremadrettet vil en sæson følge kalenderåret og starte i januar og slutte i november. Dette vil gælde fra sæsonen, som normalt ville hedde 2021/22, som vil blive ændret og flyttet til at følge kalenderåret 2022

  • Juniorturneringen mangler at få afviklet deres slutspil for dette efterår, da det måtte udskydes grundet Covid-19. Dette afholdes i foråret 2021. Den nye juniorturnering som skulle have kørt i foråret 2021, vil blive planlagt og afviklet efter afvikling af det udskudte slutspil, og fordeles henover resten af 2021 i stedet

  • Oldboys Vest og Damepairs vil også blive rykket til andre datoer end de vi kender nu. Mere information om dette senere

  • Når de nye turneringsplaner kommer, må man gerne flytte kampe frem på året, hvis man bliver enige om dette. Dette skal selvfølgelig ske ud fra gældende regler og restriktioner fra regering, myndigheder, DIF og DDU. Så hold øje med de lokale restriktioner i netop dit område og hjælp hinanden med at gøre forholdene så optimale som overhovedet muligt og derved passe på jer selv og hinanden. Men lad det endelig ikke blive et kapløb om at få afviklet flest kampe på kortest tid, for det er der med det nye tiltag ingen grund til at gøre.

Vi takker for jeres forståelse i forbindelse med de udfordringer Covid-19 bringer med sig, og vi kan rose det billede vi ser rundt i landet, hvor klubber overholder de nationale restriktioner og retningslinjer fra myndighederne, og oven i dette også håndterer de lokale restriktioner.

Tak for de rosende ord og skulderklap til bestyrelsen og dette udvalg. Det luner i en tid hvor der bruges meget krudt og energi på at navigere i uprøvet farvand og der skal ikke herske nogen tvivl om, at der bliver arbejdet for det bedste for alle.

Omvendt skal vi også huske "hverdagens helte" rundt i landet rent dartmæssigt. Her tænker vi på bestyrelserne, ildsjælene og de holdansvarlige rundt i landets klubber. Det har ikke været det nemmeste år at skulle styre en klub og udføre opgaven med at sætte hold til de forskellige rækker. Men det er håndteret på så flot en måde og det har været, og er stadig fremadrettet, en meget vigtig brik i puslespillet.


Slutteligt vil vi fra Turneringsudvalget ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår!
 

Turneringsudvalget

 

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

lille SS logo 1 m skygge