DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Kære alle klubber.
Tirsdag 9. november blev der holdt et møde i bestyrelsen med turneringsudvalget repræsenteret og her blev der drøftet nogle af de emner, som der er oppe nu i forhold til at vi nærmer os sæsonafslutning og opstarten af en ny sæson lige efter nytår.

Da vi som bekendt har besluttet at vores løbende turnering skal følge kalenderåret, så sæsonen starter i januar i stedet for august som hidtil, så er vi opmærksomme på de udfordringer der opstår ved det.

Det giver udfordring i forhold til de spillere der er med på hold i weekenden 13.-14. + 20.-21. november og ligeledes de spillere der skal deltage i slutspillet 20. november. Udfordringen opstår hvis nogle af de spillere der har været i kamp her, skifter klub og vi så har den nuværende regel om 2 måneders karantæne ved et klubskifte.

Derfor er det besluttet, at der indføres en tilrettet regel i reglementet omkring klubskifte.

Hvis en spiller skifter klub under den løbende turnering i 1. halvår eller 2. halvår, vil der stadig være 2 måneders karantæne til den pågældende spiller. Den løbende turnering er i gang, når den første kamp der er programsat i 1. halvår eller 2. halvår spilles. Der vurderes ikke ud fra én række, men fra den første turneringskamp i hele turneringen.

Dog kan man skifte klub efter den sidste turneringskamp i alle rækker er afviklet i 1. halvår og skifte i sommerperioden uden karantæne.

Ligeledes kan man skifte karantænefrit efter den sidste turneringskamp i alle rækker i 2. halvår.


Der var også en god debat omkring Hverdagsrækken og det at indfører 3-mands hold i stedet for 4- mands hold.

Grundlaget for at vi fra unionens side går frem med en turnerings ændring, er ønsket fra mange klubber, hold og områder omkring at skære noget tid fra afviklingen af holdkampene. Mange oplever at komme sent hjem og det er svært at få til at harmonere med familie og arbejdsliv.

Netop ved 3-mands hold vil vi kunne skære spilletiden væsentligt ned og det vil gøre det mere attraktivt for mange at afsætte en hverdagsaften til at spille dart.

Vi er helt klart over der er forskel på geografien og ønskerne rundt i Danmark og lige gyldigt hvilken model vi vælger, så vil der være for og imod.

Det bedste i vores optik ville være at køre hele turneringen ens i hele landet, men vi har samtidigt stor respekt for den Hverdagsrække der er bygget op på Sjælland. Her er turnering i den grad vokset sig op til det der var vores forhåbninger, da Hverdagsrækken blev startet og her er op -og nedrykning kommet i spil mellem rækkerne. Det respekterer vi meget og er glade for opbakningen og tilslutningen.

Beslutningen for sæson 2022 for Hverdagsrækken er således, at der på Fyn og i Jylland indføres 3-mandshold. På Sjælland beholder vi 4-mands hold i sæson 2022.

Så ser vi hvordan det forløber og hvilke tilbagemeldinger der kommer og vi kigger på de positive ting og de negative, hvis der skulle være nogen af dem.

Om der på sigt indføres 3-mands hold i hele landet i Hverdagsrækken, det må tiden og erfaringen vise. Det kan også vise sig nødvendigt at vi går tilbage til 4-mands hold i den vestlige del af landet, men det skal den indsamlede erfaring den kommende sæson, give en god ide om.

Omkring 42-darts reglen har vi også haft meget debat, men her afventer vi respektfuldt den igangværende undersøgelse, der har været sendt ud. Du kan stadig nå at deltage her
Udfaldet og beslutningen ud fra det indsamlede materiale vil komme snarest.

 

Med venlig hilsen
Turneringsudvalget og Bestyrelsen

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

 

lille SS logo 1 m skygge