DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Kære dartvenner  

(nedenstående også i PDF her)

Her kommer det sidste nye omkring Covid19 restriktionerne, og den indflydelse det får på vores klubliv og turneringsafvikling i den kommende tid.

Desværre må vi konstatere, at der ikke er kommet nye lempelige retningslinjer for voksenforeningslivet.
Så det der er gældende fra i dag mandag og 4 uger frem, er at børn og unge under 21 år, kan fortsætte deres aktiviteter under de tidligere restriktioner, hvorimod alle voksne over 21 år skal forholde sig til maksimalt 10 personer i forsamlingsforbuddet.
Dette vil gælde for både turnering og almindelige trænings- og klubaftner.

Derfor har bestyrelsen i går aftes truffet følgende beslutninger om vores løbende turneringer:

Juniorturneringen fortsætter som planlagt under de gamle restriktioner.

1.division fortsætter som planlagt, under forudsætning af at klubberne overholder de gældende retningslinjer (maksimalt 10 personer)

Alle andre rækker i Hovedturneringen (2 og 3 div., Danmarksserie, Kval og serie-rækkerne), hele Hverdagsturneringen og Oldboys Øst suspenderes fra i dag.

Der vil senest om en uge (Søndag d. 1-11-2020) komme en udmelding fra Turneringsudvalget, med nye datoer for alle de suspenderede kampe.

Når de nye datoer er lagt ind i turneringssystemet, så bliver det stadigvæk som sædvanligt, muligt at flytte kampe, og derfor vil man kunne flytte kampe tilbage til de oprindelige kampdage, hvis man har lyst og mulighed for at afvikle en kamp under de gældende skærpede restriktioner

Der vil også komme en ny dato for DM i Paradart, da den lå den 14. november, midt i de nye skærpede forsamlingsrestriktioner. Ny dato meldes ud så snart det er muligt.


Mundbind er gældende hvis lokalet er offentligt tilgængeligt. Hvis klubben er lukket pga. man skal holde sig til et maksimalt antal deltagere (10 personer), så er lokalet ikke anset som offentligt og man skal derfor ikke anvende mundbind.


Opdeling af lokaler:
Hvis to grupper kan holdes ”effektivt adskilt”, kan man opdele to grupper a’ 10 personer. Vurderingen foretages af den enkelte facilitet. Det er tilladt med enkelte fælles gangarealer eller indgang til faciliteten. Læs nedenstående citat hentet fra Coronasmitte.dk.

Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger m.v. på mere end 50 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.

Man kan benytte sig af metoden: Hvis en politimand træder ind ad døren, vil han så vurdere at de to grupper i faciliteten er effektivt adskilt? Eller er der steder, hvor de er fælles og dermed ikke adskilt (f.eks. bar eller andre fælles faciliteter)?Så kære venner, det var jo som vi frygtede, ikke overstået med nedlukningen i foråret. Derfor ser vi ind i en usikker fremtid, hvor paratvillighed i forhold til fleksibilitet og forståelse er et must fra alle klubber, medlemmer og bestyrelse.
Vi vil kæmpe for at vi kan afvikle så meget dart som overhovedet muligt, selvfølgelig med sikkerheden og helbredet i første række, men det vil kræve fuld opbakning og velvillighed fra jer allesammen.

For mig er det ikke kun vigtigt at vi kan konkurrere på dartbanen, det er langt væsentligere at vi kan fastholde vores fællesskaber. Dette er utroligt vitalt for mange mennesker, specielt der hvor ensomheden lever og hvor dartfamilien er eneste lyspunkt og holdested. Så jeg håber inderligt, at i ude i klubberne vil forsøge at fastholde så mange aktiviteter som muligt, eller endda opfinde nye måder at dyrke fællesskabet på, indenfor de meget restriktive rammer.

Vi skal igennem dette Corona helvede sammen, og vi SKAL komme stærke ud på den anden side, både fysisk og mentalt, så jeg forventer at vi alle bakker op, husker vores svageste og passer på vores elskede sport og hinanden

Med håbefuld hilsen
Henrik Vestbo
Formand

Interesseret i dart? Klik på..

spildart

Klublogin

Tilmeld nyhedsbrev

Please wait

Dansk Dart Union er medlem af:

Sponsorer / samarbejdspartnere:

 

lille SS logo 1 m skygge