DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Dansk Dart Unions love administreres af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan i egen drift på udvalgte områder, selv korrigere i lovbogen, uden først at være godkendt på et Repræsentantskabsmøde.
Det forudsætter dog at bestyrelsen underretter repræsentantskabet om hvilke korrektioner der er foretaget, via DDUs elektroniske medier.
Repræsentantskabet kan altid på Repræsentantskabsmøder få vedtaget ændringer der efterfølgende indføres og/eller rettes til i lovbogen.
Aktive spillere og klubber kan foreslå ændringer til Dansk Dart Unions love jf. beskrivelserne i lovene.

Se Dansk Dart Unions love her - senest opdateret på repræsentantskabsmødet 17-04-2021.

Herudover findes reglementer inden for de underliggende aktivitetsområder:

Spillereglement

Turneringsreglement

Stævnereglement

Ordensreglement


Vejledning, priser og krav til klubberne

Alkohol-retningslinjer

Rusmiddelkontrol
FAQ - medicin og doping - rusmiddeltest under DDU

Formular til ændringsforslag - Word-format

Formular til ændringsforslag - PDF-format