DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Det danske Juniorlandshold udtages efter følgende kriterier - fastsat af landstræneren:

Prioritet 1:

 - Nationale resultater
 - Seriøsitet, indstilling og stabilitet
 - Potentiale, engagement og talent
 - Repræsentation - herunder god opførsel og etik.
    Dette er gældende for alle stævner og turneringer - ikke kun i DDU-regi
 - Kemi, respekt og god indbyrdes forståelse mellem landsholdsspillerne

Forventninger til spillere i bruttotruppen:

 - Eksemplarisk opførsel i alle henseende - både i og udenfor DDU-regi
 - Løbende dygtiggørelse - herunder fokus på forbedrede / nye træningsmetoder
 - Deltagelse i JFM/SM, DM og Denmark Open/Masters
 - Deltagelse i samlinger, opvisning og andre indkaldelser i landsholds-regi
 - Deltagelse i minimum 2 nationale stævner årligt (ikke JFM, SM eller DM)
 - Spilleren er bekendt med, at der i DDU er en absolut nul-tolerance ved juniorer overfor Alkohol!!

Ændringer i bruttotruppen:

Bruttotruppen kan og vil blive ændret løbende hvis:
- Ovenstående forventninger ikke indfries
- Prioriteterne for udtagelsen ikke kan opretholdes
- Der opstår uventede/uacceptable situationer