DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Matchfixing

Hvem er omfattet af matchfixing-loven?

Idrætsudøvere, dommere, trænere, holdledere og en lang række andre personer i idrætten er omfattet af lovregulativet. Det gælder fx alle, der er medlem af eller på andre måder repræsenterer:
 • DIF
 • Dansk Dart Union
 • En klub eller forening, som er medlem af Dansk Dart Union
 • Dansk Dart Union tilknyttede medlemmer, klubber, hold, organisationer eller ligaer

Hvad er omfattet af loven om matchfixing?

Matchfixing og en række andre former for tilsvarende uetisk adfærd er omfattet af DIFs regler om matchfixing. Matchfixing defineres som handlinger, der medfører en uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet eller resultatet af en idrætskonkurrence for at opnå en fordel eller gevinst for en selv eller andre og fjerne hele eller dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af idrætskonkurrencer.

Eksempler på dette kunne være:
 • Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
 • Forsætlig underpræstation
 • Forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder
 • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning
 • Forsøg, hvor der alene ønskes opnået en rent sportslig fordel for en idrætsudøver/hold eller stille en/et anden/andet idrætsudøver/hold bedre/ringere.
Sidstnævnte er en skærpelse i Dansk Dart Union, i forhold til DIF.

Andre former for uetisk opførsel, kunne være:
 • Misbrug af intern viden – fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)
 • Spil (betting) på egen konkurrence, også selvom der spilles på egen sejr
 • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence

Hvilke sanktioner, kan der blive tale om?

Reglerne rummer mulighed for forskellige typer af sanktioner alt efter overtrædelsens karakter og den konkurrence, den er begået i tilknytning til. De mulige sanktioner omfatter tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse (karantæne), bøde eller anden økonomisk sanktion, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation (annullering) af opnåede resultater og tilsvarende idrætslige, disciplinære sanktioner. En person, der formodes at have overtrådt lovregulativet, kan også i særlige tilfælde blive midlertidigt udelukket, mens sagen undersøges nærmere.

Hvad gør man, hvis man har viden om, at reglerne overtrædes?

Man har 2 muligheder:

1) Man kan kontakte DIF's Matchfixing-hotline på telefon 70 70 70 94 (24 timers åben) eller på mailadressen mail@stopmatchfixing.dk

2) Man kan kontakte Dansk Dart Unions kontaktperson i forbindelse med matchfixing - formand Henrik Vestbo (telefon 2553 4567 eller mail henrikvestbo@gmail.com )

Videre forløb

I bestyrelsen har vi en række konkrete spørgsmål, som vi samlet vil stille til DIF. Resultatet af disse spørgsmål, vil vi offentliggøre på disse sider som en FAQ.

Links

Download eller åbn et resume af matchfixingreglerne her

Se det fulde lovregulativ omkring matchfixing her