DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Har I interesse i at udbyde Paradart i jeres klub?

Det er få ting der skal være i orden, for at man kan udbyde Paradart. Tre dele skal være i orden:

Adgangsforhold

Der skal være niveaufri adgang til klubbens lokaler.

Hvis man har trapper til lokalerne skal der være elevator i bygningen. Alternativt, men ikke at foretrække kan man benytte ramper for at skabe adgang for kørestolsbrugere. 

Man kan læse mere om anbefalinger til at skabe niveaufri adgang hos Dansk Handicap Forbund her.

Vi hjælper gerne med vejledning og henvisning til hjælp vedrørende adgangsforholdene.

Toiletforhold

Visse krav skal opfyldes vedrørende toiletforholdene i jeres lokaler. 

Der skal være plads til at kunne vende foran toilettet og der skal være plads ved siden af toilettet.

Læs mere om kravene til toiletforhold her

Lavere dartskiver

Udover adgangen og forholdene i lokalerne er det eneste I skal gøre i klubben, som er relateret til selve dartsporten, at have sænkede skiver, de skal hænge i en højde på 137 cm. målt til Bull. På de sænkede Paradartbaner, skal der ikke være nogen Hockey, men kun en markering. Dette skal der være, for at kørestolsbrugere kan køre ned til skiven og hente deres pile.