DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Paradart

Dansk Dart Union arbejder med at udbrede dart for alle, herunder handicappede. Vi har derfor følgende tiltag:

Anbefalinger til klubber der afholder paradartrække til stævner

Godkendelse af paradartspillere gøres lettere:

 • For at kunne deltage i DDUs Paradart aktiviteter skal du godkendes af World Disability Dart Association (WDDA). WDDA er den internationale officielle Paradartorganisation. 
  • Dog er undtaget en speciel gruppe personer med udviklingshandicap.
 • DDU hjælper jer med at blive godkendt hos WDDA. Kontakt yve1403@gmail.com,info@dart-ddu.dk eller nah@dart-ddu.dk så vil vi hjælpe jer.
 • Du kan downloade blanket til godkendelse af handicap her: Blanket til godkendelse af handicap (Paradart)

Paradartrangliste:

Paradartbanen:

5 DARTSKIVEN & -BANEN:

Stk. 7 Særlige regler for Paradart: § Paradart kan nøjes med en markering af kastestedet på gulvet, som erstatning for det hævede kastested (the oche). § Paradart: dartskiven anbringes således, at højden målt vinkelret på gulvet, der ligger i samme niveau som kastestedet og til midten af ”Bulls-eye” er 137 cm. Dette er gældende for siddende Paradartspillere. Stående Paradart spillere følger de almindelige regler. § Paradart: Det diagonale mål fra bagkanten af kastestedet til centrum af Bulls-eye er 273,7 cm.

Stævner med Paradartrække i sæson 2020 - 2021:

 • Nordic Dart Festival
 • Lido Viking Masters
 • Vestfyen Open
 • Aabenraa Open
 • Dart Odense Open
 • DM
 • Royal Open

Samarbejde med Parasport Danmark:

 • Et nyt Paradartudvalg nedsættes, som skal arbejde med udbredelsen af Paradart.
 • Der etableres et officielt samarbejde med Parasport Danmark, hvilket resulterer i, at dart bliver en officiel idræt under Parasport Danmark.

Vi håber at disse tiltag vil kunne skabe en frisk opstart for Paradarten under DDU.