DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

2021

Referat
De nye love
Workshop præsentation

Invitation

Endelig dagsorden
Beretninger - bilag 1
Årsrapporten 2020 - bilag 2
Ændringsforslag til lovene - bilag 3a
Lovene, som hvis de bliver vedtaget - bilag 3b
DDU strategiaftale 2018-2021 - bilag 4
DDU strategiaftale 2022-2025 - bilag 5
Budgetter - bilag 6
Appeludvalg - bilag 7

2020

Referat
DDU Budget 2020, 2021, 2022

Invitation
Tilmeldingsblanket

Endelig Dagsorden
Beretninger - bilag 1
Årsrapporten 2019 - bilag 2
Indkomne lovændringsforslag - bilag 3
Visioner og strategi - bilag 4
Budgetter - bilag 5
Ordensudvalget - bilag 6

Kandidater til valg


Frivilligt arbejde: Økonomiansvarlig til Dansk Dart Union søges

2019

Referat
Opsamling på debat

Invitation

Tilmeldingsblanket

Endelig Dagsorden
Bilag 1 - Beretning
Bilag 2 - Årsrapporten
Bilag 3 - Indkomne forslag
Bilag 3 A - Indkomne forslag
Bilag 4 - Strategiske spor
Bilag 5 - Budget 2019
Bilag 6 - Appeludvalget
Samlet materiale


2018

Referat
Invitation

Tilmeldingsblanket
Dagsorden

Årsrapport
Revisionsprotokollat
Budget

2017
Referat
Appeludvalget
Invitation

Repræsentantskabsdagen i nye rammer
Tilmeldingsblanket
Dagsorden

Årsrapport
Forslag
Budget

 

2016
Dagsorden + samlede bilag
Referat


2015
Dagsorden og bilagsoversigt
Referat
Bilag 1: Beretninger for 2014
Bilag 2: Årsrapport for 2014
Bilag 3: Forslag til Dansk Dart Unions samlede love
Bilag 4: Lovforslag om holdtilmeldingsgebyr
Bilag 5: Visioner og mål for Dansk Dart Union
Bilag 6: Budget for Dansk Dart Union 2015 - 2016 - 2017


2014
Referat rep.møde 2014
Budget 2014
Deltagerliste


Udsendt materiale 7/5-2014:
Budgetter
Ændringsforslag
Årsrapport 2013
Beretninger
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

2013
Referat rep.møde 2013
Vedtaget budget 2014
2013 Rep.møde, deltagerliste
Matr. rep.møde 2013
Indkaldelse
Tilmeldingsblanket
Ændringsforslag 03.01 pkt 4

2012
Indkaldelse til Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde
Referat ekstraordinært rep.møde
Deltagerliste
Årsrapport 2011
Budget 2013 - 2014
12.5.2012_Deltagerliste_repræsentantskabsmøde.pdf
12.5.2012_Referat_fra_repræsentantskabsmødet.pdf
12.5.2012_Ændringsforslag_i_skema.pdf
Deltagerliste_12._maj_2012.pdf

Rep.mde_2012_-_Forslag_1-10_10.pdf
Rep.mde_2012_-_Forslag_11-18_20.pdf
Rep.mde_2012_-_Indledning__bilag_til_ndringsforslag_2.pdf
Rep.mde_2012_-_Organisation_og_struktur_2012-2014_20.pdf
Rep.mde_2012_-_Pkt_8_Vedtagelse_af_visioner_strategier_og_politikker_10.pdf
Tilmeldingsblanket_rep.mde.pdf
Indkaldelse_rep.mde_2012.pdf

2011
Ændringsforslag i skema
14_05_2011_Forslag_2_4_5_6_7_8_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_20_22_23_24_26_31.pdf
14_05_2011_Bilag_ABC.pdf
14.05.2011 Referat
Rev. første indkaldelse til repmøde 2011 (14 kb)


2010


2009
Referat Rep. Møde 16. maj 2009 i Vejle (427 kb)


2008

Referat 17 maj 2008 (55 kb)


2007
Referat 19 maj 2007 (50 kb)
Beretning 2007 (263 kb)


2006
Referat 20 maj 2006 (62 kb)


2005
Referat 21 maj 2005 (172 kb)


2004
Referat 2 maj 2004 (53 kb)


2003
Referat 10 maj 2003 (52 kb)


2002
Referat 25 maj 2002 (70 kb)


2001
Referat d. 5. maj 2001 (1.582 kb)
Beretning 2001 (2.269 kb)


2000
Beretning 2000 (1.850 kb)


1999


1998
Referat 23 - 24 maj 1998 (515 kb)
Beretning 23 - 24 maj 1998 (411 kb)
Strukturforslag 23 - 24 maj 1998 (180 kb)
Referat 7 februar 1998 (192 kb)


1997
Referat 9 november 1997 (91 kb)
Referat 10 - 11 maj 1997 (1.889 kb)
Beretning 10 - 11 maj 1997 (906 kb)


1996
Referat 18 - 19 maj 1996 (686 kb)
Beretning 1996 (2.132 kb)


1995
Referat 27 -28 maj 1995 (388 kb)


1994


1993
Referat 20 - 21 marts 1993 (967 kb)


1992
Referat 25 april (169 kb)
Referat 21-22 marts 1992 (924 kb)
Beretning 1992 (3.503 kb)


1991
Referat 16-17 marts 1991 (1.559 kb)


1990
Referat d. 17-18 marts 1990 (1.282 kb)
Beretning 1990 (634 kb)


1989
Referat d. 18-19 maj 1989, Slagelse (1.060 kb)


1988
Beretning 1988, Vestkredsen (1.307 kb)


1987


1986
Referat d. 1 maj 1986, Vestkredsen (515 kb)