DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

2019

28. maj 2019: Disciplinærsag - (OBS! Sagen er af personen efterfølgende indgivet til DIF's Appelinstans for behandling)