DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

2019

Af hensyn til GDPR er personer anonymiseret i afgørelserne

20. december 2019: Kendelse

07. november 2019: Karantæne

28. maj 2019: Disciplinærsag   -   Kendelsen fra DIF's Appelinstans af 30. august 2019