DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

DDU vil gerne sikre kvalitet og ensartethed i de sager, der behandles af et Ordensudvalg og at det sikres ved hjælp af en juridisk upartisk enhed.
Man har derfor, på Repræsentantskabsmødet 8. april 2017, besluttet at tilgå det nye Appeludvalg, som KUF (nu Idrættens Kompetence Center - IKC, pr. 1. januar 2018) har sammensat.

Ved at tilknytte Ordensudvalget to rådgivere med særlig idrætslig dart-indsigt til at vejlede og rådgive, sikre man, at Ordensudvalget forstår dartsporten og dens mekanismer.
Flere andre specialforbund har valgt samme løsning for at give Ordensudvalget størst mulig chance for at behandle sagerne hensigtsmæssigt og korrekt.

Det nye Ordensudvalg er en sports juridisk enhed, der fremadrettet skal behandle indkomne sager, så vi kan sikre bedst mulig sagsbehandling. Udvalget får tilknyttet to rådgivere, med særlig idrætslig dart-indsigt, til at rådgive og vejlede i sagsbehandlingen. De to rådgivere har også stemmeret.

Ordensudvalget tiltrådte efter Repræsentantskabsmødet 8. april 2017. Der henvises til DDU' love kapitel 6, § 14, stk. 1-5 for Ordensudvalgets virke.

 

Den Juridiske enhed (læs mere om de enkelte personer her)

Helene Valbjørn (valgt for tre år i 2019)

Nicolas Symes (valgt for tre år i 2020)
Mette Brinch (valgt for tre år i 2020)

Pernille Brinch
Morten Bro


Rådgivere

Heinz Dahl, Royal Dartklub (Vejle) (valgt for tre år i 2017)
hdahl@postman.dk
+45 28 83 23 61

Allan Andersen, Vordingborg Dartklub (valgt for to år i 2017)
allanandersen@mail.dk
+45 23 34 84 99

Vedr. sager der ønskes behandlet - skriv til info@dart-ddu.dk

 Læs kap. 6, § 14 til § 19 i DDU' love