DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Turneringsudvalg


Specifikke spørgsmål omkring turneringsplanlægning og -afvikling rettes per mail til info@dart-ddu.dk

Turneringsudvalget under Dansk Dart Union består af følgende:


Formand


Udvalgsmedlemmer
Erik Höiberg Pedersen
ehp1948@hotmail.com
+45 29 41 94 05

Patrik Korr
patrikkorr@gmail.com
+45 53 77 07 31


Er du interesseret i at deltage i arbejdet omkring Dansk Dart Unions løbende turneringer, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på info@dart-ddu.dk